Badanie neurologiczne w weterynarii ma na celu ustalenie, czy występuje problem neurologiczny czy nieneurologiczny, a także lokalizację procesu chorobowego. W trakcie tego badania ocenianych jest 6 kluczowych elementów, takich jak: świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawa ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, sprawdzane są mięśnie, a przeprowadza się również testy dotyczące czucia bólu. Warto podkreślić, że przed wizytą nie należy podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, co może wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt stanowią istotny powód niepokoju dla ich właścicieli, ponieważ mogą prowadzić do poważnych, nieodwracalnych zaburzeń, a nawet zagrożenia życia. Weterynarze specjalizujący się w neurologii angażują się w kompleksowe leczenie zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zakres obowiązków obejmuje przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz skuteczne leczenie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieje realne zagrożenie życia zwierzęcia. Na podstawie zdobytej wiedzy, weterynarz neurolog jest w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i nadzorować proces rehabilitacji, wspierając zwierzę w powrocie do zdrowia.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Proces badania neurologicznego w weterynarii inicjowany jest przez wywiad lekarza z właścicielem zwierzęcia. W tym czasie lekarz kieruje pytania, mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych zwierzęcia, takich jak narażenie na trucizny czy urazy. Istotne są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie oraz wszelkich objawów chorobowych przed wizytą.

Następnie przeprowadza się pełne badanie neurologiczne, podczas którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy i lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Diagnostyka obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy zaobserwuje się u zwierzęcia symptomy sugerujące problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się Państwa zwierzęciem - zbieramy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szeroko omawiamy z Państwem charakter problemu. W trakcie konsultacji sugerujemy ewentualne badania dodatkowe, jeśli są konieczne, oraz ustalamy plan leczenia. Wychodzimy z założenia, że kluczowym elementem udanej terapii jest dobra komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem, dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z Państwa podopiecznym.

 

Weterynarz neurolog

Precyzyjne określenie lokalizacji procesu chorobowego jest kluczowe dla skutecznej diagnostyki, umożliwia prawidłową interpretację badań dodatkowych i przyspiesza wprowadzenie odpowiedniego leczenia. W tym kontekście wyróżniamy trzy główne obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie układ nerwowy dzielimy na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która może być realizowana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach ostrych istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w szpitalu przez co najmniej 3 dni, pod stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie, umożliwiając monitorowanie postępu i dostosowywanie planu leczenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami zwierzęcia.