EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badanie neurologiczne stanowi kluczowy etap w ustalaniu, czy u zwierzęcia występuje problem neurologiczny czy też nieneurologiczny, a także w lokalizowaniu procesu chorobowego. W trakcie tego badania ocenianych jest 6 głównych elementów, obejmujące świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Ponadto, przeprowadza się ocenę mięśni oraz badanie czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, co mogłoby wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt są istotnym powodem niepokoju dla ich właścicieli, ponieważ mogą prowadzić do poważnych, nieodwracalnych zaburzeń, a nawet zagrażać życiu zwierzęcia. Weterynarze specjalizujący się w neurologii zajmują się leczeniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich obowiązki obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz stosowanie terapii, zwłaszcza w sytuacjach zagrażających życiu zwierzęcia. Na podstawie swojej wiedzy, weterynarze neurologowie są w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i nadzorować proces rehabilitacji, dążąc do poprawy stanu zdrowia zwierzęcia.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Rozpoczęcie badania neurologicznego w weterynarii obejmuje wywiad lekarza z właścicielem zwierzęcia. W tym czasie lekarz zadaje pytania, mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych zwierzęcia, takich jak kontakt z truciznami czy urazy. Kluczowymi elementami są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie czy objawów chorobowych przed wizytą.

Następnie przeprowadza się pełne badanie neurologiczne, podczas którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy i lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Diagnostyka obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla konkretnej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy obserwuje się u zwierzęcia symptomy sugerujące problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się Państwa zwierzęciem - gromadzimy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie obszernie omawiamy z Państwem charakter problemu. Zalecamy również ewentualne badania dodatkowe (jeśli są konieczne) lub ustalamy plan leczenia. Wychodzimy z założenia, że kluczowym elementem udanej terapii jest dobra komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem zwierzęcia. Dlatego szczególną uwagę przykładamy do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z Państwa podopiecznym.

 

Weterynarz neurolog

Określenie, w którym obszarze toczy się proces chorobowy, jest kluczowe dla skierowania procesu diagnostycznego, prawidłowej interpretacji badań dodatkowych oraz przyspieszenia wprowadzenia odpowiedniego leczenia. Wyróżniamy trzy główne obszary: CUN – centralny (ośrodkowy) układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie układ nerwowy dzielimy na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która jest realizowana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach nagłych, jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez minimum 3 dni, gdzie jest objęte stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie udzielane są zalecenia dotyczące dalszego postępowania, jak również planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Kolejne wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie. Ten kompleksowy proces ma na celu zapewnienie optymalnej opieki nad zdrowiem zwierzęcia oraz monitorowanie postępów w procesie leczenia.