Badanie neurologiczne w weterynarii stanowi kluczowy etap w ustalaniu, czy u zwierzęcia występują problemy neurologiczne czy nieneurologiczne oraz w lokalizowaniu procesu chorobowego. Podczas tego badania ocenianych jest 6 głównych elementów: świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawa ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, lekarz ocenia mięśnie i przeprowadza testy dotyczące czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, ponieważ mogą one wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt są poważnym powodem do niepokoju dla ich właścicieli, ponieważ mogą prowadzić do ciężkich, nieodwracalnych zaburzeń, a nawet śmierci. Weterynarze specjalizujący się w neurologii zajmują się leczeniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zadania obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz stosowanie leczenia, zwłaszcza w przypadkach zagrażających życiu zwierzęcia. Na podstawie swojej wiedzy, weterynarz neurolog jest w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i prowadzić proces rehabilitacji, dbając o kompleksową opiekę nad zwierzęciem.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Badanie neurologiczne w weterynarii inicjowane jest od rozmowy lekarza z właścicielem zwierzęcia. W tym czasie lekarz zadaje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych zwierzęcia, takich jak kontakt z truciznami czy urazy. Wartościowe są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie czy objawów chorobowych przed wizytą.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie pełnego badania neurologicznego, w trakcie którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy i lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy obserwuje się u zwierzęcia symptomy mogące wskazywać na problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się zwierzęciem - gromadzimy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szeroko omawiamy z właścicielem charakter problemu. Przy tym szczególną uwagę przywiązujemy do pełnej i zrozumiałej komunikacji, uznając ją za kluczowy element udanej terapii. W ramach tej komunikacji omawiamy zalecenia dotyczące ewentualnych badań dodatkowych lub ustalamy plan leczenia, wspólnie podejmując decyzje dotyczące opieki nad zwierzęciem.

 

Weterynarz neurolog

Precyzyjne określenie, gdzie toczy się proces chorobowy, stanowi kluczowy krok w optymalnym ukierunkowaniu procesu diagnostycznego, umożliwia prawidłową interpretację badań dodatkowych oraz przyspiesza wdrożenie odpowiedniego leczenia. W tym kontekście wyróżniamy trzy główne obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Dodatkowo, z punktu widzenia organizacji układu nerwowego pod kątem funkcjonalnym, możemy go podzielić na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która może być wykonana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach nagłych potrzeb jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje pod stałą opieką weterynaryjną w naszym szpitalu przez minimum 3 dni, otrzymując jednocześnie zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie, umożliwiając monitorowanie postępu i dostosowywanie terapii w miarę potrzeb. Naszym celem jest kompleksowa opieka nad pacjentem, obejmująca wszystkie etapy leczenia, począwszy od diagnostyki, poprzez interwencję chirurgiczną, aż do rehabilitacji i kontroli stanu zdrowia.