Fonokardiografia (PCG) to nagranie wysłuchu i graficzny obraz tonów i szmerów pracy serca.

Ułatwia ona ocenę czasu trwania i lokalizacji względem cyklu serca; kształtu oraz częstotliwości dźwięku.

Pozwala nam określić to, czego nie jest w stanie wyłapać ludzkie ucho, czyli szmery o bardzo wysokiej, niskiej częstotliwości lub występujące w odstępie ułamka sekundy po sobie- zlewające się w jeden dźwięk.