Badanie ultrasonograficzne - USG dla zwierząt Toruń

Badanie ultrasonograficzne opiera się na zastosowaniu fal dźwiękowych do generowania obrazu badanego obszaru, co wyklucza konieczność korzystania z promieniowania rentgenowskiego. Pacjent jest precyzyjnie ułożony, a czujnik ultradźwiękowy jest starannie skierowany w kierunku obszaru poddanego badaniu. Dzięki różnorodnym technikom obrazowania, procedura ta umożliwia szybką identyfikację potencjalnych zmian. Jest to zalecane narzędzie diagnostyczne do oceny układu moczowego, narządu rodnego oraz jamy brzusznej. Badanie ultrasonograficzne nie tylko jest bezpieczne, lecz także nieinwazyjne, eliminując potrzebę wystawiania pacjenta na promieniowanie.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

USG psa i kota

Badanie ultrasonograficzne to powszechnie stosowana praktyka diagnostyczna w weterynarii, umożliwiająca wizualizację wewnętrznych organów zwierząt. Jest to nieinwazyjna procedura, dostarczająca istotnych informacji na temat zdrowia pupila, jednocześnie nie sprawiająca mu bólu.

W trakcie przeprowadzania badania wykorzystuje się urządzenie USG z przetwornikiem generującym fale ultradźwiękowe. Te fale są kierowane w stronę ciała zwierzęcia, gdzie odbijają się od tkanek, tworząc echa. Przetwornik odbiera te echa i przekształca je w sygnały elektryczne. Analiza tych sygnałów przez komputer skutkuje generowaniem obrazów, które następnie są prezentowane na monitorze. Te wizualizacje ukazują przekrój badanego obszaru ciała zwierzęcia, umożliwiając szczegółową ocenę jego stanu zdrowia.

Jak przygotować się do badania RTG?

W przypadku pacjentów, którzy wymagają tzw. premedykacji przed diagnostycznym badaniem, na przykład przed wykonaniem zdjęć rentgenowskich stawów biodrowych, zatok nosowych, zębów i innych obszarów, istotne jest przestrzeganie co najmniej 12-godzinnej głodówki. Przed samym badaniem konieczne jest usunięcie z ciała pacjenta wszelkich potencjalnie zakłócających elementów, zwłaszcza metalowych, takich jak kolczatki, obroże, szelki i inne.

Badanie profilaktyczne, szczególnie zalecane dla ras predysponowanych, jak na przykład golden retrievery, labradory, owczarki niemieckie, nowofunlandy, rottwielery i inne, obejmuje:

1. Stawy biodrowe: Przeprowadzane w celu diagnozowania ewentualnej dysplazji biodrowej, korzystając z projekcji brzuszno-grzbietowej.

2. Stawy łokciowe: W zależności od wymagań związku kynologicznego, wykonywane są 3 do 4 projekcje dla każdego z łokciowych stawów.

Warto podkreślić, że zapewnienie odpowiedniego przygotowania pacjenta przed badaniem oraz eliminacja potencjalnych zakłóceń, takich jak metalowe elementy, są kluczowe dla uzyskania precyzyjnych i skutecznych wyników diagnostycznych.