Badanie ultrasonograficzne - USG dla zwierząt Szczecin 

Badanie ultrasonograficzne opiera się na wykorzystaniu fal dźwiękowych do generowania obrazu badanego obszaru, wykluczając konieczność korzystania z promieniowania rentgenowskiego. Pacjent jest odpowiednio ułożony, a czujnik ultradźwiękowy jest precyzyjnie skierowany w kierunku obszaru poddanego badaniu. W połączeniu z różnorodnymi technikami obrazowania, procedura ta umożliwia szybką identyfikację potencjalnych zmian. Stanowi ona preferowane narzędzie diagnostyczne do oceny układu moczowego, narządu rodnego oraz jamy brzusznej. Badanie ultrasonograficzne jest nie tylko bezpieczne, ale także nieinwazyjne, eliminując potrzebę wystawiania pacjenta na promieniowanie.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

USG psa i kota

Ultrasonografia stanowi powszechnie stosowaną praktykę diagnostyczną w dziedzinie weterynarii, umożliwiając wizualizację wewnętrznych organów zwierząt. Jest to nieinwazyjna procedura, dostarczająca ważnych informacji na temat zdrowia pupila, jednocześnie nie sprawiająca mu bólu.

Podczas przeprowadzania badania, wykorzystuje się urządzenie USG z przetwornikiem generującym fale ultradźwiękowe. Te fale są kierowane w stronę ciała zwierzęcia, gdzie odbijają się od tkanek, tworząc echa. Przetwornik odbiera te echa i przekształca je w sygnały elektryczne. Analiza tych sygnałów przez komputer skutkuje generowaniem obrazów, które następnie są prezentowane na monitorze. Te wizualizacje ukazują przekrój badanego obszaru ciała zwierzęcia, co umożliwia szczegółową ocenę jego stanu zdrowia.

Jak przygotować się do badania RTG?

U pacjentów, którzy potrzebują tzw. premedykacji przed diagnostycznym badaniem, na przykład przed wykonaniem zdjęć rentgenowskich stawów biodrowych, zatok nosowych, zębów i innych obszarów, istotne jest przestrzeganie co najmniej 12-godzinnej głodówki. Przed samym badaniem konieczne jest usunięcie z ciała pacjenta wszelkich potencjalnie zakłócających elementów, zwłaszcza metalowych, takich jak kolczatki, obroże, szelki i inne.

Badanie profilaktyczne, szczególnie zalecane dla ras predysponowanych, jak na przykład golden retrievery, labradory, owczarki niemieckie, nowofunlandy, rottwielery i inne, obejmuje:

1. Stawy biodrowe: Wykonywane w celu diagnozowania ewentualnej dysplazji biodrowej, przy użyciu projekcji brzuszno-grzbietowej.

2. Stawy łokciowe: W zależności od wymagań związku kynologicznego, wykonywane są 3 do 4 projekcje dla każdego z łokciowych stawów.

Należy podkreślić, że zapewnienie odpowiedniego przygotowania pacjenta przed badaniem oraz eliminacja potencjalnych zakłóceń, takich jak metalowe elementy, stanowią kluczowe elementy osiągnięcia precyzyjnych i skutecznych wyników diagnostycznych.