Badanie ultrasonograficzne - USG dla zwierząt Piekary Śląskie

Badanie radiologiczne polega na uzyskaniu obrazu badanego obszaru za pomocą niewielkiej ilości promieni rentgenowskich. Pacjent jest starannie ułożony na kasecie rentgenowskiej, co umożliwia uzyskanie klarownego obrazu. W połączeniu z innymi metodami obrazowania, badanie rentgenowskie stanowi efektywną procedurę, umożliwiającą szybkie wykrycie ewentualnych zmian.

Jest to preferowane badanie przy ocenie układu oddechowego, kostno-stawowego oraz przewodu pokarmowego. Obrazy rentgenowskie pozwalają na precyzyjną analizę struktur anatomicznych i ewentualnych nieprawidłowości, co jest kluczowe dla postawienia diagnozy i planowania dalszego leczenia.

Dodatkowo, ultrasonografia (USG) stanowi cenne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia szybką i dokładną ocenę wielu schorzeń bez konieczności przeprowadzania bardziej inwazyjnych procedur. To podejście pozwala na skuteczne monitorowanie zdrowia pacjenta, minimalizując jednocześnie potencjalne ryzyko.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

USG psa i kota

Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną, nieinwazyjną metodą diagnostyczną w weterynarii, umożliwiającą wizualizację wewnętrznych organów zwierząt. Ta bezbolesna procedura dostarcza istotnych informacji o stanie zdrowia Twojego psa lub kota.

Podczas ultrasonografii, urządzenie wykorzystuje przetwornik, który generuje fale ultradźwiękowe. Te fale są wysyłane do ciała zwierzęcia i odbijają się od jego tkanek, tworząc echa. Odbite fale ultradźwiękowe są następnie zbierane przez przetwornik i przekształcane w sygnały elektryczne. Komputer w urządzeniu USG analizuje te sygnały i przekształca je w obrazy, które są wyświetlane na monitorze. Te obrazy przedstawiają przekrój badanego obszaru ciała zwierzęcia, umożliwiając lekarzowi weterynarii dokładną ocenę struktur anatomicznych oraz identyfikację ewentualnych nieprawidłowości.

 

Jak przygotować się do badania RTG?

W przypadku pacjentów wymagających tzw. premedykacji (podania środków rozluźniających/uspokajających) przed badaniem, na przykład RTG stawów biodrowych, zatok nosowych, zębów i innych, istotne jest przestrzeganie przynajmniej 12-godzinnej głodówki. Dodatkowo, tuż przed badaniem zaleca się usunięcie z ciała pacjenta wszelkich cieniujących elementów, szczególnie metalowych, takich jak kolczatka, obroża, szelki i inne.

Badanie profilaktyczne, szczególnie istotne dla predysponowanych ras, takich jak golden retrievery, labradory, owczarki niemieckie, nowofunlandy, rottwielery i inne, obejmuje:

1. Badanie stawów biodrowych w kierunku dysplazji biodrowej, przeprowadzane w projekcji brzuszno-grzbietowej.
2. Badanie stawów łokciowych, z ilością projekcji dostosowaną do wymagań związku kynologicznego, obejmujące 3 do 4 projekcji każdego ze stawów.

Te środki profilaktyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności przeprowadzanego badania, minimalizując jednocześnie potencjalne ryzyko dla pacjenta.