EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badanie ultrasonograficzne - USG dla zwierząt Gdańsk

Badanie ultrasonograficzne polega na zastosowaniu fal dźwiękowych do uzyskania obrazu badanego obszaru bez użycia promieniowania rentgenowskiego. Pacjent zostaje właściwie ułożony, a czujnik ultradźwiękowy jest skierowany w kierunku obszaru do zbadania. W połączeniu z różnymi technikami obrazowania, badanie ultrasonograficzne umożliwia szybką identyfikację ewentualnych zmian. Jest to preferowane narzędzie diagnostyczne do oceny układu moczowego, narządu rodnego oraz jamy brzusznej. Badanie to jest bezpieczne i nieinwazyjne, eliminując konieczność ekspozycji na promieniowanie.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

USG psa i kota

Ultrasonografia to powszechnie stosowana metoda diagnostyczna w dziedzinie weterynarii, umożliwiająca wizualizację wewnętrznych organów zwierząt. Jest to nieinwazyjna procedura, która dostarcza istotnych informacji o zdrowiu Twojego pupila, nie sprawiając mu bólu.

Podczas badania wykorzystywane jest urządzenie USG z przetwornikiem generującym fale ultradźwiękowe. Te fale są kierowane w stronę ciała zwierzęcia, gdzie odbijają się od tkanek, tworząc echa. Przetwornik odbiera te echa i przekształca je w sygnały elektryczne. Komputer analizuje te sygnały, przekształcając je w obrazy, które są następnie wyświetlane na monitorze. Te obrazy ukazują przekrój badanego obszaru ciała zwierzęcia, co pozwala na dokładną ocenę stanu zdrowia.

Jak przygotować się do badania RTG?

U pacjentów, którzy wymagają tzw. premedykacji przed badaniem, na przykład przed wykonaniem zdjęć rentgenowskich stawów biodrowych, zatok nosowych, zębów i innych, istotne jest przestrzeganie co najmniej 12-godzinnej głodówki. Przed samym badaniem konieczne jest usunięcie z ciała pacjenta wszelkich cieniujących elementów, zwłaszcza metalowych, takich jak kolczatki, obroże, szelki i inne.

Badanie profilaktyczne, szczególnie zalecane dla ras predysponowanych, takich jak golden retrievery, labradory, owczarki niemieckie, nowofunlandy, rottwielery i inne, obejmuje:

1. Stawy biodrowe: Badanie w kierunku dysplazji biodrowej w projekcji brzuszno-grzbietowej.

2. Stawy łokciowe: W zależności od wymagań związku kynologicznego, przeprowadzane są 3 do 4 projekcji dla każdego z łokciowych stawów.

Warto podkreślić, że zapewnienie odpowiedniego przygotowania pacjenta przed badaniem oraz eliminacja potencjalnych zakłóceń, takich jak metalowe elementy, są kluczowe dla uzyskania dokładnych i skutecznych wyników diagnostycznych.