EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badania diagnostyczne przy użyciu tomografii rezonansu magnetycznego reprezentują nowoczesną metodę, dostępną w renomowanym ośrodku weterynaryjnym. Procedura oparta jest na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, korzystając z potężnego pola magnetycznego, fal radiowych oraz zaawansowanego systemu komputerowego, który przetwarza zebrane dane, generując precyzyjny obraz.

W naszym ośrodku, Klinice Teodorowscy w Warszawie, przeprowadzamy badania rezonansu magnetycznego (MRI) przy użyciu dwóch rezonansów, w tym jednego, który stanowi unikalną inwestycję i jest pionierski na skalę światową. Ten zaawansowany sprzęt wyróżnia się niezwykłą czułością, osiągając nawet 95% skuteczność, a także gwarantuje najwyższą jakość obrazu. Dzięki temu nasi specjaliści są w stanie precyzyjnie analizować wszelkie uszkodzenia i zmiany w organizmach naszych pacjentów.

Nasi doświadczeni lekarze, specjaliści w dziedzinie diagnostyki obrazowej, posiadają głęboką wiedzę z zakresu obsługi nowoczesnego sprzętu. To pozwala im trafnie diagnozować problemy zdrowotne i proponować spersonalizowane, optymalne metody leczenia dla zwierząt poddanych badaniom.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie w naszym ośrodku. Skorzystaj z nowoczesnej aparatury diagnostycznej, której używamy dla dobra zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Metoda obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) to powszechnie stosowane narzędzie w diagnostyce schorzeń układu nerwowego. Jest to skuteczna technika, umożliwiająca precyzyjne obrazowanie różnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego oraz innych tkanek miękkich. Badanie to odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu schorzeń, takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia czy choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Omawiana tu zaawansowana procedura badania rezonansu magnetycznego (MRI), zwana również tomografią rezonansu magnetycznego, reprezentuje skomplikowane i nowoczesne narzędzie diagnostyki obrazowej. Pozwala ona na wizualizację przekrojów badanych struktur organizmu.

Podstawą tej techniki jest wykorzystanie fizycznych właściwości protonów, czyli jąder atomów wodoru, powszechnie obecnych w organizmach jako składników cząsteczek wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, ulegają wytrąceniu z równowagi, absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, co prowadzi do ich polaryzacji. Następnie protony oddają zgromadzoną energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, określana jako czas relaksacji, zależy od składu tkanki, co różni się dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obrazów precyzyjnie odzwierciedlających rzeczywisty stan tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje sygnałom odpowiednie kolory w skali szarości, co tworzy obraz struktury badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego stanowi jedyną nieinwazyjną metodę, umożliwiającą ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można także identyfikować urazy mięśni oraz potwierdzać złamania, zwłaszcza gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Zastosowanie obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MRI) u psów i kotów jest powszechne, zwłaszcza w diagnostyce chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu oraz w badaniu tkanek miękkich w obszarze brzucha i miednicy.

Badanie MRI jest szeroko stosowane do oceny stanu kolan zwierząt. W celu uzyskania precyzyjnych wyników i identyfikacji potencjalnych problemów, korzystamy z rezonansu o wysokiej jakości, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie tego rodzaju badania umożliwia szybką diagnozę i wprowadzenie leczenia, które jest realizowane przez naszych specjalistów w Klinice. Zerwanie więzadła krzyżowego to często spotykany problem u psów i kotów. Jeśli planujesz poddać swojego pupila badaniu ortopedycznemu, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką.

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania MRI u zwierząt jest zróżnicowany i zazwyczaj mieści się w przedziale od 40 do 90 minut. Warto także wziąć pod uwagę czas niezbędny do znieczulenia zwierzęcia oraz okres po zakończeniu badania, gdy zwierzę jest wybudzane. Po zakończeniu procedury, właściciele zazwyczaj mogą odebrać swojego pupila po około 3-4 godzinach od zakończenia badania.