Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) stanowi jedną z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej, którą oferujemy w ramach naszej kliniki weterynaryjnej. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, korzystając z silnego pola magnetycznego, fal radiowych i zaawansowanego systemu komputerowego. W naszej klinice Teodorowscy w Warszawie przeprowadzamy badania MRI za pomocą dwóch rezonansów, w tym jednego, którym jako pierwsi użytkownicy na świecie możemy się poszczycić. Ten nowoczesny sprzęt wyróżnia się wysoką czułością (aż 95%), najwyższą jakością oraz precyzyjnością, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmach naszych pacjentów.

Nasi lekarze posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnostyki obrazowej, którą nieustannie pogłębiają. Dzięki temu są w stanie postawić trafną diagnozę oraz zaproponować indywidualne, optymalne dla zwierzęcia leczenie. Jeśli otrzymałeś skierowanie na przeprowadzenie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego zwierzęcia, serdecznie zapraszamy do umówienia się na badanie i skorzystania z zaawansowanej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie rezonansem magnetycznym (MRI) to powszechnie stosowana metoda obrazowania w diagnostyce chorób układu nerwowego. Pozwala na precyzyjne zobrazowanie różnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego oraz innych tkanek miękkich. Jest szczególnie przydatne w diagnostyce schorzeń takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, czy też choroby neurodegeneracyjne. Dzięki tej zaawansowanej technologii możliwe jest uzyskanie szczegółowych obrazów struktur anatomicznych, co wspomaga lekarzy w postawieniu dokładnej diagnozy i planowaniu optymalnego leczenia.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI), zwane także obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (MRI – magnetic resonance imaging), to nowoczesna i nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, umożliwiająca uzyskanie obrazów przekrojów badanych struktur organizmu.

W trakcie badania wykorzystuje się właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, które występuje powszechnie w organizmach, będąc składnikiem cząsteczki wody. Protony umieszczone w polu magnetycznym zostają wytrącone z równowagi i absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, ulegając polaryzacji. Następnie oddają tę energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, zwana czasem relaksacji, zależy od składu tkanki, co pozwala na uzyskanie obrazów dokładnie odzwierciedlających stan faktyczny tkanek i narządów. Dzięki programowi komputerowemu, sygnały są przypisywane odpowiednim kolorom w skali szarości, tworząc w ten sposób obraz budowy badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest unikatową nieinwazyjną metodą, umożliwiającą ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. Badanie MRI pozwala również na uwidocznienie urazów mięśni oraz może być stosowane do potwierdzenia złamań, zwłaszcza gdy obraz rentgenowski (RTG) nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Badanie obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (MRI) u psów i kotów jest powszechnie stosowane w diagnostyce chorób kręgosłupa, chorób mózgu, badaniu tkanek miękkich brzucha oraz miednicy.

W szczególności, MRI jest często wykorzystywane do badania kolan zwierząt. W celu dokładnych oględzin i identyfikacji problemów, specjaliści korzystają z wysokiej jakości rezonansu magnetycznego, który pomaga w zauważeniu wszelkich nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie takiego badania umożliwia szybką diagnozę oraz planowanie leczenia, które jest realizowane przez doświadczonych specjalistów w danej klinice.

Leczenie zerwanego więzadła krzyżowego to często spotykany problem u psów i kotów. Jeśli zauważasz, że Twój pupil może mieć problemy ortopedyczne, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kliniką weterynaryjną, gdzie nasi specjaliści mogą przeprowadzić odpowiednie badania i zaproponować skuteczne leczenie.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Badanie rezonansem magnetycznym (MRI) trwa zazwyczaj od 40 do 90 minut, jednakże czas ten może się różnić w zależności od specyfiki badania i obszaru ciała, który jest diagnozowany. Należy także doliczyć czas niezbędny do znieczulenia zwierzęcia oraz czas konieczny do jego wybudzenia po zakończeniu badania. Właściciele pacjenta mogą spodziewać się, że będą mogli odebrać swoje zwierzę po około 3-4 godzinach od rozpoczęcia badania.

Długość trwania badania i procesu znieczulenia zazwyczaj zależą od współpracy zwierzęcia, rodzaju badania oraz potrzeb diagnostycznych. Warto skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu uzyskania pełnych informacji na temat procedury oraz oczekiwanego czasu trwania.