Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) to jedna z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej, dostępnych w naszej klinice weterynaryjnej. W trakcie tego badania wykorzystuje się magnetyczne właściwości atomów, korzystając z silnego pola magnetycznego, fal radiowych oraz komputera, który przetwarza uzyskane dane na precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie stosujemy dwie jednostki rezonansu magnetycznego, w tym jedną, którą jako pierwsi użytkownicy zakupiliśmy na świecie. Ten zaawansowany sprzęt odznacza się wysoką czułością (aż 95%), najwyższą jakością oraz niezwykłą dokładnością, co pozwala naszym specjalistom dostrzegać pełen obraz uszkodzeń i zmian w organizmach pacjentów.

Nasi lekarze, specjaliści w dziedzinie diagnostyki obrazowej, posługują się nowoczesnym sprzętem i stale rozwijają swoją specjalistyczną wiedzę. Dzięki temu są w stanie stawiać trafne diagnozy oraz proponować spersonalizowane, optymalne metody leczenia dla każdego badanego zwierzęcia.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na przeprowadzenie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego zwierzęcia, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie rezonansem magnetycznym (RM/MRI) to powszechnie stosowana metoda obrazowania, szczególnie przydatna w diagnostyce chorób układu nerwowego. Pozwala na precyzyjne zobrazowanie poszczególnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to jest niezwykle użyteczne w diagnozowaniu schorzeń takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI), zwana również obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (ang. MRI – magnetic resonance imaging), to nowoczesna i nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, przedstawiająca obraz przekrojów badanych struktur organizmu.

W tej technice aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, powszechnie obecnego w organizmach, ponieważ jest składnikiem cząsteczki wody. Protony umieszczone w polu magnetycznym zostają wytrącone z równowagi, absorbują impulsy fal elektromagnetycznych (ulegają polaryzacji), a następnie oddają tę energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, określana czasem relaksacji, zależy od składu tkanki. Jest różna dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór, co umożliwia uzyskanie obrazów dokładnie odzwierciedlających stan faktyczny tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje odpowiednie kolory w skali szarości do sygnałów, tworząc obraz budowy badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest jedyną nieinwazyjną metodą, która umożliwia ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również zauważyć urazy mięśni. Ponadto, może być stosowana do potwierdzenia złamania, szczególnie gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów jest głównie stosowane do diagnostyki chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu, badania tkanek miękkich w obrębie brzucha oraz miednicy.

Badanie MRI jest również powszechnie używane w badaniu kolan zwierząt. Dzięki użyciu wysokiej jakości rezonansu, umożliwia ono dokładne oględziny i identyfikację problemów w tym obszarze. Przeprowadzenie tego badania pozwala na szybką diagnozę i skuteczne leczenie, prowadzone przez naszych specjalistów w Klinice. Zerwane więzadło krzyżowe to częsty problem występujący u psów i kotów. Jeśli rozważasz badanie ortopedyczne swojego pupila, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania rezonansem magnetycznym (MRI) u zwierząt może się różnić i zazwyczaj mieści się w przedziale od 40 do 90 minut. Do tego czasu trzeba dodać okres niezbędny do znieczulenia zwierzęcia oraz proces wybudzenia po zakończeniu badania. Całkowity czas, który upływa od momentu rozpoczęcia procedury do chwili, gdy zwierzę może zostać zabrane przez właścicieli, wynosi zwykle około 3-4 godzin. Ten czas obejmuje przygotowania do badania, samo przeprowadzenie MRI, znieczulenie, a następnie stopniowe wybudzanie zwierzęcia po zakończeniu procedury.