Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) to jedna z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej, oferowanych w naszej klinice weterynaryjnej. Badanie to opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, wykorzystując silne pole magnetyczne, fale radiowe i komputer do przekształcania uzyskanych danych w precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie stosujemy dwie jednostki rezonansu magnetycznego, w tym jedną, którą jako pierwsi użytkownicy zakupiliśmy na świecie. Ten nowoczesny sprzęt wyróżnia się wysoką czułością (aż 95%), najwyższą jakością oraz niezwykłą dokładnością, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę obrazu uszkodzeń i zmian w organizmach pacjentów.

Nasi lekarze specjalizujący się w diagnostyce obrazowej wykorzystują nowoczesny sprzęt i nieustannie rozwijają swoją specjalistyczną wiedzę. Dzięki temu są w stanie postawić trafną diagnozę i zaproponować spersonalizowane, optymalne metody leczenia dla każdego badanego zwierzęcia.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego zwierzęcia, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie rezonansem magnetycznym (RM/MRI) to powszechnie stosowana metoda obrazowania, szczególnie przydatna w diagnostyce chorób układu nerwowego. Pozwala na precyzyjne zobrazowanie poszczególnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to jest niezwykle użyteczne w diagnozowaniu schorzeń takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI), znana również jako obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (ang. MRI – magnetic resonance imaging), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, prezentująca obraz przekrojów badanych struktur organizmu.

W tej technice aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, powszechnie występującego w organizmach, ponieważ jest składnikiem cząsteczki wody. Protony umieszczone w polu magnetycznym zostają wytrącone z równowagi i absorbują impulsy fal elektromagnetycznych (ulegają polaryzacji), po czym oddają tę energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, zwana czasem relaksacji, zależy od składu tkanki i różni się dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór, co umożliwia uzyskanie obrazów dokładnie odzwierciedlających stan faktyczny tkanek i narządów. Dzięki programowi komputerowemu sygnały są przypisywane odpowiednim kolorom w skali szarości, tworząc obraz budowy badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest jedyną nieinwazyjną metodą, która umożliwia ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również uwidocznić urazy mięśni. Ponadto, może być stosowana do potwierdzenia złamania, zwłaszcza gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów jest głównie wykorzystywane do diagnozowania chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu, badania tkanek miękkich w obrębie brzucha i miednicy.

Badanie MRI jest również powszechnie stosowane w badaniu kolan zwierząt. Dzięki użyciu wysokiej jakości rezonansu, umożliwia ono dokładne oględziny i identyfikację problemów w tym obszarze. Przeprowadzenie tego badania pozwala na szybką diagnozę oraz skuteczne leczenie, prowadzone przez specjalistów w naszej Klinice. Zerwane więzadło krzyżowe to częsty problem występujący u psów i kotów. Jeśli rozważasz badanie ortopedyczne swojego pupila, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania rezonansem magnetycznym (MRI) u zwierząt może się różnić i zazwyczaj mieści się w przedziale od 40 do 90 minut. Do tego czasu trzeba dodać okres konieczny do znieczulenia zwierzęcia oraz proces wybudzenia po zakończeniu badania. Całkowity czas, który upływa od momentu rozpoczęcia procedury do momentu, gdy zwierzę może zostać zabrane przez właścicieli, wynosi zwykle około 3-4 godzin. Ten czas obejmuje także przygotowania do badania, samo przeprowadzenie MRI, znieczulenie, a następnie stopniowe wybudzanie zwierzęcia po zakończeniu procedury.