Tomografia rezonansu magnetycznego to jedna z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej oferowanych w naszej klinice weterynaryjnej. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, wykorzystując silne pole magnetyczne, fale radiowe i zaawansowany komputer, który przetwarza uzyskane dane, tworząc precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie przeprowadzamy badania MRI przy użyciu dwóch rezonansów, w tym jednego, który jako pierwsi na świecie zakupiliśmy. Ten sprzęt wyróżnia się wysoką czułością (aż do 95%), najwyższą jakością oraz niezwykłą dokładnością, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmie pacjenta.

Nasi lekarze weterynarii specjalizujący się w diagnostyce obrazowej posługują się nowoczesnym sprzętem. Dzięki nieustannie aktualizowanej specjalistycznej wiedzy są w stanie postawić trafną diagnozę i zalecić spersonalizowane, optymalne leczenie dla każdego badanego zwierzęcia.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) to powszechnie stosowana procedura obrazowania w diagnostyce chorób układu nerwowego. Metoda ta umożliwia dokładne zobrazowanie poszczególnych części mózgu, rdzenia kręgowego oraz innych tkanek miękkich. Badanie to jest szczególnie przydatne w diagnostyce różnych schorzeń, takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, a także choroby neurodegeneracyjne. Dzięki precyzyjnym obrazom uzyskanym za pomocą MRI, lekarze są w stanie dokładnie ocenić struktury anatomiczne oraz wychwycić ewentualne patologie, co znacznie ułatwia postawienie trafnej diagnozy i opracowanie planu leczenia.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI), zwana również obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym, to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na uzyskanie obrazów przekrojów badanych struktur organizmu.

W trakcie badania, aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, które występuje powszechnie w organizmach jako składnik cząsteczki wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, zostają wytrącone z równowagi i absorbują impulsy fal elektromagnetycznych (ulegają polaryzacji). Następnie oddają tę energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, określana jako czas relaksacji, zależy od składu tkanki i jest różna dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie obrazów, które dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje odpowiednie kolory w skali szarości do sygnałów, tworząc w ten sposób obraz budowy badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego stanowi jedyną nieinwazyjną metodę, która umożliwia ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również uwidocznić urazy mięśni, a także może być stosowana do potwierdzenia złamania, zwłaszcza gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów jest głównie stosowane w diagnostyce chorób kręgosłupa, chorób mózgu oraz do badania tkanek miękkich brzucha i miednicy.

Badanie MRI często jest również wykorzystywane do oceny kolan zwierząt. W celu dokładnych oględzin i identyfikacji problemów, korzystamy z wysokiej jakości rezonansu, który umożliwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie tego badania pozwala na szybką diagnozę i skuteczne leczenie, które jest prowadzone przez naszych specjalistów w Klinice. Zerwanie więzadła krzyżowego to częsty problem u psów i kotów. Jeśli zastanawiasz się nad badaniem ortopedycznym swojego pupila, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u zwierząt nie jest stały i może wynosić od 40 do 90 minut. Należy również doliczyć czas konieczny do znieczulenia zwierzęcia oraz okres, w którym pacjent budzi się po zakończeniu badania. W większości przypadków, właściciele mogą odebrać swojego pupila z kliniki po około 3-4 godzinach od rozpoczęcia procedury.