To zabieg chirurgiczny polegający na częściowym lub całkowitym usunięciu śledziony. Wskazaniami bezwzględnymi do wykonania splenektomii może być uraz lub pęknięcie śledziony, torbiel, ropień, nowotwór. Może być również konieczna w przypadkach względnych, takich jak białaczka, małopłytkowość czy też niektóre choroby zakaźne.

Przed zabiegiem wykonywane są badania morfologii oraz rozmazu krwi, a także badanie szpiku kostnego. Dodatkowym niezbędnym badaniem może okazać się ultrasonografia lub tomografia komputerowa, a rzadziej rezonans magnetyczny i badania z zastosowaniem biologii molekularnej.

Splenektomię można wykonać poprzez laparotomię. Ostateczną decyzję o metodzie przeprowadzonej operacji podejmuje chirurg, który ocenia stan faktyczny narządu przed, lub w trakcie operacji. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.