Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Tytuł lekarza weterynarii uzyskał w 2013 roku. W pierwszych latach pracy zawodowej zdobywał ogólne doświadczenie pracując w lecznicach całodobowych. Od kilku lat zajmuje się zajmuje się wyłącznie diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z chorobami neurologicznymi. Wiedzę zdobywa uczestnicząc w polskich i zagranicznych szkoleniach i sympozjach. W 2022 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Anatomia kliniczna limfatycznych dróg odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego z obszaru jamy czaszki z uwzględnieniem ukształtowania dołu donosowego w aspekcie wodogłowia u psów. Prywatnie miłośnik gór i biegów długodystansowych.

Od listopada 2023 roku pracuje w naszej przychodni w Warszawie.