EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie od 2019 roku. Od początku poświęciła się pracy w lecznicy całodobowej chcą zdobyć jak największe doświadczenie kliniczne. Od kilku lat skupia się na neurologii małych zwierząt, dzięki czemu obecnie konsultuje neurologicznie. Wiedzę zdobywała szkoląc się w Polsce i za granicą. W swojej pracy cechuje się empatią w stosunku do swoich pacjentów, a jej zamiłowanie do neurologii zainicjowane było pojawieniem się zaburzeń neurologicznych u własnej kotki.