Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2021 roku. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich
przychodniach weterynaryjnych. Swoje zainteresowania zawodowe ukierunkowała na neurologię i behawiorystykę. Stale pogłębia i aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach prowadzonych zarówno w Polsce jak i za granicą. Wykazuje się dużą empatią i łagodnym podejściem w kontakcie ze swoimi pacjentami. Zawsze z dużą starannością stara się pomóc właścicielom zrozumieć i poradzić sobie z trudnościami związanymi ze zdrowiem ich pupili. Prywatnie opiekunka trzech uroczych kocurków.