EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Biopsja wycięciowa wraz z oceną histopatologiczną pobranego wycinka jest jednym z najcenniejszych narzędzi diagnostycznych dostępnych w dermatologii weterynaryjnej. W praktyce klinicznej badanie histopatologiczne skóry nierzadko bywa rozstrzygającym badaniem, pozwalającym na postawienie ostatecznego rozpoznania i wdrożenie stosownej terapii. Aby badanie histopatologiczne było wiarygodne, niezbędna jest wiedza dotycząca odpowiedniego przygotowania skóry do biopsji i właściwego pobrania materiału.