Rozpoznanie dysplazji

Dysplazja biodrowa

Rozpoznanie dysplazji u psa ustala się na podstawie wyników badań fizykalnych i badania RTG. W trakcie badań fizykalnych, u małych psów ujawnia się ból podczas prostowania, rotacji i odwodzenia kończyny. Można też zauważyć słaby rozwój umięśnienia miednicy i luźność stawu biodrowego. Z kolei starszym psom towarzyszy ból przy prostowaniu stawu oraz ograniczona ruchomość i atrofia mięśni miednicy.

Badania rentgenowskie wykonuje się u pacjenta poddanego znieczuleniu ogólnemu, by zminimalizować jego stres. Wtedy lekarz weterynarii może szybko i sprawnie ułożyć go w odpowiedniej pozycji.

Wykonujemy następujące zdjęcia RTG:

 • Projekcja VD
 • hip extended view – z wyciągnięciem kończyn
 • frog view – projekcja „na żabę”
 • distraction view – z dystrakcją
 • Metoda PennHip (University of Pennsylvania Hip Improvement Program)
 • Projekcja DLS (dorsolateral subluxation)
 • Projekcja DAR (dorsal acetabular rim)

Skuteczne może się też okazać wykonanie artroskopii stawu biodrowego, która pozwala przyjrzeć się chrząstce, więzadłu głowy kości udowej i obrąbku panewki. Ocena artroskopowa pomaga podjąć decyzję o dalszym leczeniu dysplazji stawu biodrowego u psa.

Dopiero obserwacja wyników badania fizykalnego połączona z wynikami RTG i artroskopii, a także z informacjami zebranymi podczas wywiadu lekarskiego, pozwala prawidłowo zdiagnozować dysplazję stawu biodrowego.

Klasyfikacja dysplazji biodra według FCI:

A – Brak oznak dysplazji stawów biodrowych

 • Głowa kości udowej i panewka są ściśle dopasowane.
 • Kąt określający położenie kości udowej w stosunku do panewki, tzw. kąt Norberga ≥105°

B – Na granicy dysplazji stawów biodrowych

 • Prawie prawidłowe stawy biodrowe.
 • Głowa kości udowej i panewki są dopasowane, kąt Norberga wynosi ≥105° lub <105°

C – Lekka dysplazja stawów biodrowychGłowa kości udowej i panewka są niedopasowane.

 • Kąt Norberga >100°,obecne nierówności lub niewielkie oznaki zmian zwyrodnieniowych powierzchni stawowych.

D – Średnia dysplazja stawów biodrowych

 • Głowa kości udowej i panewka są niedopasowane, istnieje podwichnięcie stawu biodrowego.
 • Kąt Norberga >90°, spłaszczenie krawędzi panewki i/lub oznaki choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych

E – Ciężka dysplazja stawów biodrowych

 • Znaczne zmiany zwyrodnieniowe.
 • Kąt Norberga <90°; spłaszczenie krawędzi panewki, deformacja głowy kości udowej (kształt grzybka, spłaszczenie) lub inne objawy choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych.

Dodatkowo dzięki dostępnym nam technikom istnieje możliwość oceny ryzyka wystąpienia dysplazji w przyszłości.

Umów się na wizytę