Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) to jedna z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej, oferowana w naszej klinice weterynaryjnej. Procedura ta opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, wykorzystując silne pole magnetyczne, fale radiowe i komputer, który przetwarza uzyskane dane na precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie stosujemy dwie jednostki rezonansu, w tym jedną, którą jako pierwsi użytkownicy zakupiliśmy na świecie. Ten sprzęt wyróżnia się niezwykłą czułością (aż 95%), najwyższą jakością oraz precyzyjnością, co umożliwia naszym specjalistom uzyskanie kompleksowego obrazu wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmach pacjentów.

Nasi lekarze posiadają specjalizację w diagnostyce obrazowej, korzystając z nowoczesnego sprzętu. Dzięki nieustannemu pogłębianiu swojej specjalistycznej wiedzy są w stanie postawić precyzyjne diagnozy oraz zalecać indywidualne, optymalne dla badanych zwierząt metody leczenia.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego zwierzęcia, zachęcamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołówie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM/MRI) to skuteczna technika obrazowania, często wykorzystywana w diagnostyce chorób układu nerwowego u zwierząt. Ta zaawansowana procedura pozwala na precyzyjne zobrazowanie różnych obszarów, takich jak mózg, rdzeń kręgowy oraz inne miękkie tkanki.

Badanie to jest szczególnie pomocne w diagnozowaniu różnych schorzeń, takich jak dyskopatie, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, a także choroby neurodegeneracyjne. Dzięki zaawansowanej technologii rezonansu magnetycznego, lekarze weterynarii są w stanie uzyskać wysokiej jakości obrazy, co pozwala na precyzyjną analizę strukturalną i funkcjonalną badanych obszarów. To z kolei umożliwia skuteczną diagnozę oraz opracowanie odpowiedniego planu leczenia dla zwierząt.

 

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI), zwana również obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (ang. MRI – magnetic resonance imaging), stanowi nowoczesną i nieinwazyjną metodę diagnostyki obrazowej, ukazującą detale przekrojów badanych struktur w organizmie.

Aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, powszechnie występującego w organizmach jako składnik cząsteczki wody. Protony umieszczone w polu magnetycznym zostają wytrącone z równowagi, absorbują impulsy fal elektromagnetycznych (ulegają polaryzacji), a następnie emitują energię w postaci fal o tej samej częstości.

Szybkość emisji, nazywana czasem relaksacji, zależy od składu tkanki i jest różna dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. To pozwala na uzyskanie obrazów, które dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny tkanek i narządów. Dzięki programowi komputerowemu, sygnały są przypisywane odpowiednim kolorom w skali szarości, co tworzy obraz budowy analizowanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest jedyną nieinwazyjną metodą, która umożliwia ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również zidentyfikować urazy mięśni. Dodatkowo, może być stosowana do potwierdzenia złamania, jeśli obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów stanowi głównie skuteczną metodę diagnostyczną w przypadku chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu oraz badania tkanek miękkich brzucha i miednicy.

Badanie MRI często jest używane do dokładnych oględzin kolan zwierząt. Wysokiej jakości rezonans pozwala na precyzyjne zidentyfikowanie problemów i nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie takiego badania umożliwia szybką diagnozę, a naszym specjalistom w Klinice pozwala skutecznie przeprowadzić leczenie, zwłaszcza w przypadku zerwanego więzadła krzyżowego. Jeśli masz zmartwienia dotyczące ortopedii swojego pupila, zachęcamy do kontaktu z naszą Kliniką.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u zwierząt nie jest stały i mieści się w przedziale od 40 do 90 minut. Należy jednak dodać do tego czas niezbędny do znieczulenia zwierzęcia oraz okres, który jest potrzebny na jego wybudzenie. Całkowity czas pobytu pacjenta w klinice może wynosić około 3-4 godzin, po których właściciele mogą odebrać swoje zwierzę.