Blog

Szkolenie Cremona

W dniach 15 -19  maja 2017 roku lekarz naszej kliniki, dr Oliwier Teodorowski uczestniczył w kursie z zakresu ortopedii. Kurs ten odbył się w Cremonie we Włoszech jako część programu treningowego chirurgii małych zwierząt organizowanych przez European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS).  

Szkolenie Wiedeń

W dniach 1-5 lutego 2016 roku lekarz naszej kliniki, dr Oliwier Teodorowski, uczestniczył w kursie z zakresu ortopedii. Kurs ten odbył się w Wiedniu jako część programu treningowego chirurgii małych zwierząt organizowanych przez European School for Advanced Veterinary Studies.

Szkolenie Praktyczne TPLO i TTA 24-25.01.2015

Szkolenie praktyczne dotyczące metod TPLO i TTA jest organizowane przez spółkę POLVET Healthcare Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu (ul. Powstańców 7, 43-180 Orzesze) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302258, NIP: 6351780360, zwaną dalej Organizatorem.

Dotacje Unii Europejskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych usług weterynaryjnych w działalności Polvet Healthcare Teodorowski Sp.J. Wartość całkowita: 892 164,00 Wartość kosztów kwalifikowalnych: 802 800,00 Kwota dofinansowania: 401 400,00 W wyniku realizacji projektu do oferty Beneficjenta wprowadzono 6 nowych usług z zakresu: chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, stomatologii, okulistyki, kremacji. Wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów/usług:…

Umów się na wizytę