Piotr Teodorowski

O mnie

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie gdzie w roku 2005 uzyskał tytuł lekarza weterynarii. W roku 2010 ukończył studia specjalizacyjne z rozrodu psów i kotów i uzyskał tytuł specjalisty rozrodu psów i kotów. Jest także specjalistą chirurgii oraz radiologii weterynaryjnej. Jest kierownikiem Przychodni i Szpitala Weterynaryjnego w Orzeszu.

Ukończył warsztaty i konferencje: Rozród psów – nowe wyzwania z zakresu „Obrazowanie narządu płciowego psów” oraz „Nowe metody inseminacji domacicznej u suk”. Jest członkiem europejskiej organizacji WSAVA. Dzięki kontaktom zagranicznym odbył wiele praktyk i staży w referencyjnych europejskich klinikach. Brał udział w następujących szkoleniach:

  • European School For Advanced Veterinary Studies University of Luxembourg ( ESAVS ) Rehabilitation and Physiotherapy in Veterinary Medicine April 2008
  • European Veterinary Society for Small Animal Reproduction ( EVSSAR ) Wroclaw June 2009
  • Department of Medical Imaging and Small Animal Orthopaedics Faculty of Veterinary
  • Medicine University of Ghent Belgium January 2010 International Workshop for Small Animal Arthroscopy.
  • Internationala Vepra Conference of Physical Therapy and Rehabilitation of Animals: Spinal Cord Trauma Physical Therapy and Rehabilitation Warsaw September 2011

Ukończył następujące kursy praktyczne: Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych psów, Diagnostyka Usg narządów jamy brzusznej, Anestezjologia małych zwierząt.

W roku 2005 założył i prowadzi Weterynaryjny Bank Krwi na Śląsku. Dzięki temu rozwija hematologię weterynaryjną.

W wolnej chwili uprawia żeglarstwo, turystykę pieszą oraz narciarstwo. Obecnie jest członkiem Grupy Beskidzkiej GOPR. Interesuje się sportami wodnymi, posiada uprawnienia Morskiego sternika żeglarstwa oraz Morskiego sternika motorowodnego.