Piotr Teodorowski

O mnie

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie gdzie w roku 2005 uzyskał tytuł lekarza weterynarii. W roku 2010 ukończył studia specjalizacyjne z rozrodu psów i kotów i uzyskał tytuł specjalisty rozrodu psów i kotów. Jest także specjalistą chirurgii oraz radiologii weterynaryjnej. Jest kierownikiem Przychodni i Szpitala Weterynaryjnego w Orzeszu.

Ukończył warsztaty i konferencje: Rozród psów – nowe wyzwania z zakresu „Obrazowanie narządu płciowego psów” oraz „Nowe metody inseminacji domacicznej u suk”. Jest członkiem europejskiej organizacji WSAVA. Dzięki kontaktom zagranicznym odbył wiele praktyk i staży w referencyjnych europejskich klinikach. Brał udział w następujących szkoleniach:

  • European School For Advanced Veterinary Studies University of Luxembourg ( ESAVS ) Rehabilitation and Physiotherapy in Veterinary Medicine April 2008
  • European Veterinary Society for Small Animal Reproduction ( EVSSAR ) Wroclaw June 2009
  • Department of Medical Imaging and Small Animal Orthopaedics Faculty of Veterinary
  • Medicine University of Ghent Belgium January 2010 International Workshop for Small Animal Arthroscopy.
  • Internationala Vepra Conference of Physical Therapy and Rehabilitation of Animals: Spinal Cord Trauma Physical Therapy and Rehabilitation Warsaw September 2011

Ukończył następujące kursy praktyczne: Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych psów, Diagnostyka Usg narządów jamy brzusznej, Anestezjologia małych zwierząt.

W roku 2005 założył i prowadzi Weterynaryjny Bank Krwi na Śląsku. Dzięki temu rozwija hematologię weterynaryjną.

W wolnej chwili uprawia żeglarstwo, turystykę pieszą oraz narciarstwo. Obecnie jest członkiem Grupy Beskidzkiej GOPR. Interesuje się sportami wodnymi, posiada uprawnienia Morskiego sternika żeglarstwa oraz Morskiego sternika motorowodnego.

Umów się na wizytę