Oliwier Teodorowski

O mnie

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie w 1999 roku. Aktualnie jest kierownikiem Kliniki Weterynaryjnej w Mikołowie. W roku 2004 ukończył studia specjalizacyjne z chorób psów i kotów i uzyskał tytuł specjalisty chorób psów i kotów, a w roku 2007 ukończył studia specjalizacyjne z chirurgii weterynaryjnej i uzyskał tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej.

W lutym 2016 roku rozpoczął naukę w European School for Advanced Veterinary Studies ESAVS na Universytecie Weterynaryjnym w Wiedniu pod przewodnictwem Prof. Dr Gilles Dupre Dipl. ECVS i Dr Eva Schnabl-Feichter Dipl. ECVS gdzie ukończył kurs Ortopedii weterynaryjnej pierwszego stopnia.

W roku 2016 obronił swoją pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Odbył wiele staży klinicznych uczestnicząc w zabiegach operacyjnych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. na Uniwersytecie weterynaryjnym w Parmie we Włoszech w klinice chirurgii i ortopedii małych zwierząt oraz na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Gandawie w Belgii. Uczestniczył w wielu konferencjach, warsztatach i kursach weterynaryjnych w Polsce i za granicą.

Wraz z Profesorem Filippo Maria Martini z Uniwersytetu Parma Włochy współorganizował szkolenia dla polskich lekarzy weterynaryjnych z ortopedii weterynaryjnej z zakresu leczenia schorzeń więzadeł krzyżowych i łąkotek stosując metody TPLO i TTA, jak również zagadnień z zakresu zespalania i rekonstrukcji złamań metodą PAX z zastosowaniem płyt LCP .

W roku 2015 prowadził dla lekarzy specjalizacji chirurgii weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu leczenia schorzeń stawu kolanowego u psów – wdrożenie metody TPLO i TTA do praktyki weterynaryjnej.

Współpracuje z ośrodkami europejskimi m.in. prof. Henri van Bree kierownikiem katedry chirurgii i radiologii Uniwersytetu w GHENT, Prof. Juan Pablo Zara Profesorem chirurgii weterynaryjnej na wydziale weterynarii Uniwersytetu de Las Palmas de Grand Canaria ULPGC , kierownikiem Traumatologii, Arthroscopii, chirurgii kręgosłupa i tomografii komputerowej w Sierra Veterinary Hospital w Madrycie w Hiszpanii jak również Kliniką Neurochirurgii Petra Ṧrenka w Brnie.

W czasie wolnym uprawia turystykę pieszą oraz narciarstwo, jest beskidzkim przewodnikiem górskim oraz członkiem Grupy Beskidzkiej GOPR. Interesuje się motoryzacją i sportami wodnymi.

Umów się na wizytę