Dotacje Unii Europejskiej

Dotacje Unii Europejskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych usług weterynaryjnych w działalności Polvet Healthcare Teodorowski Sp.J.

Wartość całkowita: 892 164,00

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 802 800,00

Kwota dofinansowania: 401 400,00

W wyniku realizacji projektu do oferty Beneficjenta wprowadzono 6 nowych usług z zakresu: chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, stomatologii, okulistyki, kremacji.

Wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów/usług:

Realizacja projektu umożliwi wnioskodawcy wprowadzenie do oferty nowych usług z następujących obszarów:

 1. Chirurgia: Realizacja planowanego projektu pozwoli na wprowadzenie specjalistycznych i innowacyjnych usług do oferty firmy. Będą to usługi z zakresu chirurgii/mikrochirurgii o bardzo rozszerzonym zakresie, w oparciu o sprzęt i metody bardzo wysokiej klasy. Obejmują one w szczególności chirurgie zaćmy, soczewki oka, neurochirurgię, chirurgię układu kostnego. Wprowadzenie nowych usług spowoduje znaczny wzrost poziomu leczenia pacjentów, zwłaszcza przypadków rzadkich, trudnych do zdiagnozowania i wyleczenia, o wysokim stopniu zaawansowania choroby. Głównymi ich odbiorcami będą klienci indywidualni z całego kraju jak również z zagranicy, bardzo często korzystający z usług kliniki (ze względu na rzadkość stosowania tych usług w innych klinikach weterynaryjnych, jak i konkurencyjne ceny tych zabiegów).
 2. Ortopedia: leczenie schorzeń stawu kolanowego – zabiegi zmieniające biomechanikę tego stawu oraz osteosyntezy kości mikroosteosyntezy czy osteotomie korekcyjne wad postawy u psów, zakładanie protez stawu biodrowego czy stawu skokowego obecnie zakładanych tylko w jednym ośrodku w Wielkiej Brytanii w Klinice profesora Fitzpatrica.
 3. Neurochirurgia: laminectomie czy hmilminectomie , fenestracja, zakładanie drenów do komory mózgu u psów oraz zwierząt miniaturowych, leczenie chirurgiczne cyst kanału kręgowego, chirurgia zewnętrznych naczyniaków rdzenia kręgowego.
 4. Okulistyka: zabiegi zaćmy u psów i kotów, chirurgia urazowa oka, rany rogówki, wszczepianie sztucznych soczewek do oczu w celu poprawienia jakości widzenia u zwierząt, tonometria – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, mikrochirurgia powiek, abrazja dodatkowych rzęs.
 5. Kremacja: Usługa kremacji zwierząt.
 6. Stomatologia: kompleksowe usługi stomatologiczne dla zwierząt domowych.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Rozszerzenie działalności Polvet Healthcare poprzez wprowadzenie do praktyki weterynaryjnej nowych usług

 • Beneficjent: Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna
 • Wartość całkowita: 412 050,00
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych: 335 000,00
 •  Wartość dofinansowania: 199 995,00
 • 2 nowe usługi: leczenie koni i fakoemulsyfikacja

Opis projektu: Projekt zakłada doposażenie szpitala weterynaryjnego w Orzeszu w specjalistyczną aparaturę medyczną: RTG wraz z ucyfrowaniem, stół dla koni, aparat fako. Zakup ww. sprzętu pozwoli wnioskodawcy na wprowadzenie do praktyki weterynaryjnej nowych usług oraz usprawnień całego procesu leczenia od diagnostyki po operatywkę. Projekt przewiduje ponadto wdrożenie rozwiązań ekologicznych: zakup pomp ciepła do szpitala.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Utworzenie pracowni rentgena cyfrowego drogą do wzrostu konkurencyjności Polvet Healthcare.

 • Beneficjent: Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna
 • Wartość całkowita: 379 160
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 333 250
 • Wartość dofinansowania: 199 950
 • 1 nowa usługa: radiografia cyfrowa

Opis: Projekt obejmuje doposażenie Polvet Healthcare w nowoczesną aparaturę medyczną, niezbędną do prawidłowej diagnostyki oraz leczenia zwierząt domowych. W ramach inwestycji zakupione zostanie RTG, radiograf cyfrowy z systemem do zarządzania treścią obrazową, przyrząd do napisów (znacznik), cytometr przepływowy, kardiomonitor, 2 pompy infuzyjne objętościowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Rozwój Polvet Healthcare poprzez wprowadzenie nowych usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna.

 • Beneficjent: Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna
 • Wartość projektu: 368 053,31
 • Wartość dofinansowania: 199 970,74

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup, instalacja i oddanie w eksploatację nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Inwestycja umożliwi Polvet Healthcare Sp.J. wprowadzenie nowych usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych: Celem projektu jest kontynuacja rodzinnej działalności weterynaryjnej w ramach której firma zamierza wprowadzić nowe innowacyjne usługi i budować trwałą przewagę konkurencyjną na rynku regionalnym i krajowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych w klinice weterynaryjnej Polvet Healthcare Teodorowski Sp.J.

 • Beneficjent: Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna
 • Wartość całkowita: 1 337 500,00
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 250 000,00
 • Wartość dofinansowania: 750 000,00
 • 1 nowa usługa: rezonans magnetyczny

Opis: W ramach inwestycji wnioskodawca zakupi rezonans magnetyczny, umożliwiający wdrożeniu w spółce innowacyjnych w skali kraju metod diagnostycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost możliwości diagnostycznych i leczniczych kliniki weterynaryjnej Polvet Healthcare poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej

 • Beneficjent: Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna
 • Wartość całkowita: 360 552,50
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 333 250,00
 • Wartość dofinansowania: 199 950,00
 • 6 nowych usług: laseroterapia, terapia falą uderzeniową, terapia ultradźwiękami, bezkrwawe operacje laserowe, koagulologia, testy wykonywane metodą ELISA

Opis: Projekt obejmuje doposażenie placówki w nowoczesnej klasy sprzęt używany w weterynarii w zakresie: analizy laboratoryjnej, zabiegów operacyjnych oraz rehabilitacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umów się na wizytę