Piotr Skrzypczak

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 30 lat pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni, początkowo, zatrudniony na stanowisku technicznym, następnie jako ordynator ambulatorium chirurgicznego dla małych zwierząt. Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku asystenta. Po obronie pracy doktorskiej w 1997 roku przyjęty na etat adiunkta. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Autor i współautor ponad 100 artykułów i doniesień w materiałach kongresowych polskich i zagranicznych. Uczestnik wielu naukowych projektów badawczych polskich i zagranicznych. Główny zakres zainteresowań zawodowych obejmuje szeroko pojęte zagadnienia dotyczące anestezjologii, kardiochirurgii i torakochirurgii małych zwierząt. Obecnie szef zespołu anestezjologów oraz kierownik pracowni endoskopowej.

Umów się na wizytę