Wprowadzający kurs do praktyki onkologicznej – SCIVAC

Notatnik z długopisem leży na stole

Wprowadzający kurs do praktyki onkologicznej – SCIVAC

Refundacja

Firma Farmina Pet Foods Polska oferuje każdemu lekarzowi weterynarii który wykupi udział we „Wprowadzającym kursie do praktyki onkologicznej – SCIVAC” refundację części poniesionych kosztów udziału.

Refundacja w postaci produktów linii Vet Life o wartości netto 250 PLN lub innych produktów firmy Farmina o takiej wartości.

Dodatkowo firma PARYS zaoferuje każdemu w/w lekarzowi weterynarii 200 PLN w postaci produktów Vet Life lub innych produktów firmy Farmina.

Łączna refundacja wynosi 450 PLN

Ubieganie się o refundacje musi być poparte zgłoszeniem i przelewem potwierdzającym udział w kursie.

Lektorzy:

Paolo Buracco

Profesor Semiotic i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej na wydziale Vet Med. Turyn. W 1998 roku ukończył Europejskie Kolegium lekarza weterynarii małych zwierząt.

Członek Weterynaryjnego Towarzystwa Raka, Societa Ital. di Kheer. VET., dell’Eu-rop.Soc.VET. Onkologii i Europejskiego Kolegium lekarzy weterynarii.

Lektor wielu kongresów oraz autor 100 włoskich i międzynarodowych publikacji.

Marina Martano, PhD, Turyn

Ukończyła studia w Turynie w 1994 roku, współpracowała z Departamentem Nauk Biomedycznych i Onkologii w Turynie, w którym zdobyła stypendium z zakresu psów, biologii molekularnej dla psów i osteosarcoma dla ludzi.

W 2001 roku uzyskała tytuł doktora w Onkologii Weterynaryjnej Porównawczej, w latach 2000 -2003 spędziła trochę czasu na uniwersytetach w USA (chirurgicznych na tkankach miękkich i onkologii).

Od 1999 roku pracowała w Zakładzie Patologii Zwierząt Grugliasco, najpierw jako uczony, obecnie jako naukowiec. Zajmuje się chirurgią tkanek miękkich (rekonstrukcyjnej ucha, nowotworów)
i nowotworów małych zwierząt.

Jest autorką i współautorką publikacji w czasopismach międzynarodowych i uczestniczyła w opracowaniu dwóch tekstów onkologii weterynaryjnej i jako wykładowca w krajowych i międzynarodowych kongresach

Tematy szkolenia

1. Diagnostyka ultrasonograficzna zmian rozrostowych.

2. Biopsja pod kontrolą ultrasonograficzną

3. Zastosowanie techniki Dopplera kolorowego i Dopplera mocy w ocenie przed zabiegowej zmian nowotworowych.

Program naukowy:

Dzień przed kursem (piątek 12.04.2013), firma Vet Medical w cenie wykładów zorganizuje dla uczestników kurs praktyczny USG badania jamy brzusznej.

Kurs – dzień 1

8:45 – Rejestracja uczestników,
9:15 – Przywitanie, prezentacja lektorów
9:30 -Epidemiologia, etiologia, biologia nowotworów. Paolo Buracco.
10:15 -Uzasadnione podejście do pacjenta z problemami onkologicznymi. Paolo Buracco.
11:00 -Przerwa na kawę.
11:30 – Biopsja i pobieranie tkanek do badań: zrób to dobrze, aby uzyskać poprawną odpowiedź. Marina Martano.
12:15 – Zespoły paranowotworowe. Paolo Buracco.
13:00 – Przerwa na lunch.
14:00 – Nowotwory skórne. Marina Martano.
15:30 – Przerwa na kawę.
16:00 – Mięsaki naciekające. Marina Martano.
16:30 – Nowotwory gruczołów okołoodbytowych i zatok przyodbytowych. Paolo Buracco.
17: 30 – Dyskusja i zakończenie dnia.

Kurs – dzień 2

9:00 – Nowotwory kości. Paolo Buracco.
10:30 – Przerwa na kawę.
11:00 – Nowotwory gruczołu sutkowego. Marina Martano.
12:00 – Nowotwory układu pokarmowego (jamy ustnej, żołądka, jelita cienkiego i grubego). Paolo Buracco.
13:00 – Przerwa na luch.
14:00 – Nowotwory płuc i klatki piersiowej. Marina Martano.
15:00 – Hemangiosarcoma. Marina Martano.
15:45 – Przerwa na kawę.
16:15 – Nowotwory dróg moczowych. Marina Martano.
17:15 – Końcowa dyskusja i zakończenie pracy.

Cena i zapisy

zapłata do końca stycznia 2013 r. – 750 zł
do końca lutego – 850 zł
do końca marca – 950 zł
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Brak możliwości przyjechania na sympozjum bez wcześniejszego zapisania się i zapłacenia za uczestnictwo.

Kontakt:

+48 32 441 93 52

+48 602 654 780

email: klinika@klinikadlazwierzat.pl
Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umów się na wizytę