Wartości

Prawa zwierząt ulegają ciągłym zmianom i coraz częściej stawiane są na równi z prawami człowieka. Również leczenie chorób zwierząt przebiega według podobnych procedur, jak u ludzi — zwierzęta mają swoje książeczki zdrowia, dostają szczepienia, aplikuje się im znieczulenie itd. Wszystko po to, aby dbać o to, co w życiu najcenniejsze, czyli zdrowie.

Firma rodzinna

Empatyczne podejście

Jesteśmy firmą rodzinną. W naszej klinice nie ma miejsca na rywalizację oraz podejmowanie niepotrzebnego ryzyka. Naszą domeną jest uczciwość. Nie tylko wśród grona lekarskiego i pracowników, ale przede wszystkim — w stosunku do Pacjentów.

Zdrowie — stawiamy je za priorytet naszej codziennej pracy. Jednak jest kilka kwestii, których nie można pominąć, wspominając o leczeniu zwierząt. Wieloletnie doświadczenie w branży dało nam wiele lekcji i nauczyło nas podstawowej zasady: w skrajnych sytuacjach istnieje cienka granica pomiędzy pomocą, a niepotrzebnym zadawaniem bólu zwierzęciu. Chcemy zachować idealny balans pomiędzy racjonalną pomocą, a empatycznym podejściem. I ta zasada przyświeca naszej klinice od lat — nie leczymy za wszelką cenę i kierujemy się wyłącznie dobrem zwierzaka.

Trochę więcej o naszym systemie wartości

Racjonalna pomoc

Skupmy się na celu. Istnieje przeświadczenie, że wśród niektórych weterynarzy panuje znieczulica, a lekarze wykonujący ten zawód nie zawsze zwracają należytą uwagę na cierpienie zwierząt. W naszej klinice wszelkie działania podyktowane są systemem wartości etycznych. Wychodzimy z założenia, że ceny naszych zabiegów są proporcjonalne do umiejętności i kwalifikacji oraz idą w parze z wartością technologii i sprzętów, które stosujemy. Z drugiej strony — są nieporównywalnie niskie do wartości życia zwierzęcia i starań, które wkładamy w każdy indywidualny przypadek.

Umów się na wizytę