Splenektomia

Psy bawią się razem

Splenektomia to zabieg chirurgiczny polegający na częściowym lub całkowitym usunięciu śledziony. Wskazaniami bezwzględnymi do jej wykonania może być uraz lub pęknięcie śledziony, torbiel, ropień, nowotwór, ale również w przypadkach względnych takich jak białaczka, małopłytkowość czy też niektóre choroby zakaźne.

Przed zabiegiem wykonywane są badania morfologii oraz rozmazu krwi, a także badanie szpiku kostnego. Dodatkowym, niezbędnym badaniem może okazać się ultrasonografia lub tomografia komputerowa, a rzadziej rezonans magnetyczny i badania z zastosowaniem biologii molekularnej.

Splenektomie można wykonać poprzez laparotomię. Ostateczną decyzję o metodzie przeprowadzonej operacji podejmuje chirurg, który ocenia stan faktyczny narządu przed, lub w trakcie operacji. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.

Umów się na wizytę