Zabieg Osteotomii Korekcyjnej

Osteotomia korekcyjna

Jest to metoda leczenia deformacji w obrębie kości powstałych na skutek nieprawidłowego wzrostu, lub nieprawidłowego zrostu złamań. W wyniku tych uszkodzeń dochodzi do zaburzenia osi mechanicznej uszkodzonych kończyn, a co za tym idzie pojawienia się kulawizny i dalszych powikłań, takich jak dysplazje w obrębie sąsiadujących z kością stawów.
Przed planowanym zabiegiem konieczne jest wykonanie dokładnych zdjęć RTG w celu uwidocznienia problemu. Zasadniczo możemy wymienić 3 metody osteotomii wyrównawczej stosowanej w deformacjach.

Są to:

  • osteotomia poprzeczna – stosowana w przypadku deformacji obrotowych
  • osteotomia klinowa otwarta – stosowane w przypadku deformacji kątowych
  • osteotomia klinowa zamknięta – stosowane w przypadku deformacji kątowych

Zabieg osteotomii poprzecznej polega na przecięciu kości długiej w połowie jej trzonu, a następnie dokonaniu rotacji części dalszej, w celu przywrócenia prawidłowej osi kości i stabilizacji kości za pomocą śrub i płyty. W przypadku osteotomii klinowej zamkniętej, podczas zabiegu wycinamy fragment kości o kształcie klina, a następnie zbliżamy do siebie dwa fragmenty kostne i stabilizujemy je za pomocą śrub i płyty.

Z kolei zabieg osteotomii klinowej otwartej wykonujemy poprzez nacięcie kości powyżej jej dalszej nasady a następnie jej odciągnięcie i stabilizację zgodnie z osią mechaniczną, za pomocą śrub i płyty. W wyniku przeprowadzenia zabiegu nie dochodzi do skrócenia operowanej kości, jednak połączenie jest mniej stabilne niż w przypadku osteotomii klinowej zamkniętej.

Efektem zabiegów opisanych powyżej jest przywrócenie osi mechanicznej operowanej kończyny i
umożliwienie poruszania się naszego zwierzaka bez objawów kulawizny.
Umów się na wizytę