Badanie słuchu BAER

Badanie słuchu BAER

U ponad 100 ras psów oraz wielu ras kotów białych, stwierdzono, lub podejrzewa się predyspozycje do wrodzonej głuchoty czuciowo-nerwowej. U wielu z tych ras stwierdzono pozytywną korelację pomiędzy głuchotą wrodzoną , a umaszczeniem białym, bądź merle, a także z niebieskim kolorem tęczówki. Badanie słuchu u szczeniąt i kociąt pozwala na eliminację głuchych osobników z hodowli.

badanie otoskopowe

badanie otoskopowe poprzedzające badanie BAER

Badanie słuchu u zwierząt zdobywa co raz to większe zainteresowanie wśród lekarzy weterynarii, badaczy jak również hodowców oraz właścicieli zwierząt na całym świecie. W wielu krajach prowadzone są regularne profilaktyczne badania audiometryczne rodziców lub miotów szczeniąt kilku najbardziej predysponowanych ras, w celu wykluczenia z hodowli osobników głuchych. Jednocześnie w wielu krajach prowadzi się szeroko zakrojone badania audiometryczne w połączeniu z genetycznymi, dla odnalezienia genów odpowiedzialnych za głuchotę typu wrodzonego oraz ich mechanizmu dziedziczenia. Domniemywa się, że u tych ras, głuchota wrodzona jest jednym z głównych czynników występowania agresji u tych psów, ponieważ jako szczenięta nie uczą się reagować na protesty innych szczeniąt w zabawie podczas wzajemnego podgryzania. Z tego powodu psy te nie wytwarzają mechanizmów samokontroli, co z czasem staje się przyczyną agresywnych, dominacyjnych zachowań.

Technika wykonania

W celu przeprowadzenia audiometrii zwierzęta muszą być poddane sedacji lub narkozie, ponieważ procedura wymaga umieszczenia słuchawek w uszach badanego oraz elektrod igłowych podskórnie w okolicy małżowin usznych, w szczytowym punkcie czaszki oraz  na karku. Poprzez słuchawki następuje emisja dźwięku stymulującego oraz dźwięku maskującego, w zależności od wybranego protokołu. W zależności od poziomu i jakości stymulacji proces ten trwa od 30 sekund do kilku minut, podczas których następuje zapis sygnału BAER. Wynikiem zapisu jest otrzymanie zapisu nazywanego audiogramem.

audiogram - badanie słuchu
audiogram - wydruk

badanie słuchu – zapis

badanie słuchu – wydruk

Zastosowanie kliniczne

W neurologii weterynaryjnej rozróżnia się dwa rodzaje głuchoty; przewodzeniową (kondukcyjną) oraz pochodzenia nerwowego. Badanie audiometryczne pozwala na różnicowanie między tymi dwoma stanami. Badanie audiometryczne na podstawie stosunku intensywności dźwięku stymulującego oraz wysokości odchylenia amplitudy audiogramu pozwala również na procentową ocenę stopnia utraty słuchu, co ma zastosowanie najczęściej w nabytej utracie słuchu.

Wyniki badania audiometrycznego u zwierząt są wiarygodne, specyficzne, charakterystyczne dla odpowiednich struktur anatomicznych, niezależne od stanu świadomości oraz stosunkowo nie wrażliwe na działanie uboczne leków.

Umów się na wizytę