Badanie elektrokardiograficzne – EKG

Badanie bicia serca u psa

MeEKG pozwala przedstawić w formie graficznej zjawiska elektryczne zachodzące w trakcie pracy serca czyli proces depolaryzacji i repolaryzacji komór serca.

Jest procedurą diagnostyczną służącą do rozpoznawania chorób mięśnia sercowego i jednym z pierwszych badań, jakie zleca lekarz, podejrzewając schorzenie kardiologiczne. Badanie jest nieinwazyjne, niebolesne, wyniki dostępne są od razu po wykonaniu badania, może być także bezpiecznie wielokrotnie powtarzane.

Na podstawie zapisu EKG możemy określić przede wszystkim rytm serca, częstość skurczów; wykryć bloki i arytmie serca oraz inne zaburzenia w przewodnictwie mięśnia sercowego. Na podstawie badania elektrograficznego możemy podejrzewać powiększenie mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe, które towarzyszą chorobom innych układów organizmu.

Umów się na wizytę