Bank Krwi dla specjalistów

Badanie grupy krwi psów

U psów wyróżnia się grupy krwi uwzględniając występujące na krwinkach czerwonych, erytrocytarne antygeny powierzchniowe (DEA – dog erytrocit antigen). W związku z tym ustalono kilka grup psiej krwi, określanych mianem DEA 1.1, DEA 1.2, itd.

Ze względu na fakt, iż w osoczu krwi psiej jest mała zawartość alloprzeciwciał – przeciwciał do zwalczania obcych antygenów, to podczas pierwszej transfuzji nie ma jeszcze „bariery ochronnej” w organizmie biorcy, w postaci przeciwciał przeciwko antygenom grupowym dawcy. W efekcie nie dochodzi do reakcji wstrząsowych.

Nie każda krew dawcy wywołuje proces powstawania przeciwciał, tylko antygen DEA 1.1 posiada takie właściwości. Stąd niosek, że tylko krew dawcy z grupą DEA 1.1 powoduje wytworzenie przeciwciał u biorcy.

W najbliższych latach będziemy ustalać grupy krwi dawców i jeśli to możliwe, również grupy krwi biorców pod kątem istotnego antygenu DEA 1.1.

Będziemy posiadali też możliwość stwierdzenia czy powyższy antygen występuje na powierzchni erytrocytów (DEA 1.1 pozytywny”) czy też jest nieobecny (DEA 1.1 „negatywny”).

Badanie grupy krwi kotów

Badanie grup krwi u kotów jest bardzo ważne z dwóch powodów:

 • W wypadku transfuzji, niedopasowanie krwi może wywołać reakcję wstrząsową. Kot z
  grupą krwi B posiada liczne alloprzeciwciała przeciwko antygenom A na powierzchni erytrocytów, dlatego podanie kotu z grupą krwi B, krwi z grupy A powoduje silną reakcję hemolityczną. Koty z grupą krwi A posiadają nieliczne alloprzeciwciała przeciwko antygenom B na powierzchni erytrocytów.
 • Może wystąpić konflikt serologiczny pomiędzy matką a potomstwem. Kotka przekazuje potomstwu przeciwciała z siarą w pierwszych dwóch dobach!

Zapobieganie:

Oznaczyć grupy krwi rodziców przed kryciem jeśli taki konflikt występuje, przez pierwsze dwa dni karmić kociaki preparatami mlekozastępczymi

Aby ustrzec się tego, należy badać grupy krwi dawców, biorców i rodziców!

Częstotliwość występowania grup krwi u różnych ras kotów:

 

Typ A (%) Typ B (%)
Abisyński 86 14
Birmański 84 16
Brytyjski krótkowłosy 60 40
Burmański 100 0
Cornish rex 66 34
Devon rex 59 41
Europejski 99 1
Himalajski 93 7
Japoński bobtail 84 16
Maine Coon 98 2
Norweski leśny 93 7
Perski 86 14
Szkocki kot zwisłouchy 82 18
Syjamski 100 0
Sfinks 81 19
Somalijski 83 17

 

 • Pobrać 2 ml krwi biorcy na EDTA
 • Próbkę krwi dawcy i biorcy odwirować i odciągnąć surowicę do osobnych probówek
 • Krwinki dawcy i biorcy (bez skrzepów) przemyć 2 x 0,9% NaCl (do probówki z krwią nalewamy dużą ilość NaCl i wirujemy, zlewamy supernatant, ponownie wlewamy NaCl i jeszcze raz wirujemy i dokładnie zlewamy supernatant)
 • Z przemytych krwinek sporządzamy 3 – 4% zawiesinę w NaCl (1 kropla gęstych krwinek i 24 krople NaCl)
 • Wykonujemy próbę zgodności nakraplając na szkiełka:
  • 1 kropla surowicy biorcy + 1 kropla krwinek dawcy
  • 1 kropla sur. dawcy + 1 kropla krwinek biorcy
  • 1 kropla sur. biorcy + 1 kropla krwinek biorcy – AUTOKONTROLA

Wyniki odczytuje się po 30 min. delikatnie poruszając szkiełkiem. Próbę ocenia się jako zgodną jeżeli w żadnym z testów nie wystąpiła aglutynacja lub hemoliza. Jeżeli są trudności w ocenie wyników, preparat ogląda się mikroskopowo. Pomaga to odróżnić aglutynacje od rulonizacji. Rulonizacja we właściwej próbie krzyżowej, jak i w autokontroli, pozwala uznać próbę krzyżową za zgodną.

Rulonizacja – pod mikroskopem: Charakterystyczny obraz układania się krwinek w rulony. Żeby potwierdzić rulonizację (a nie aglutynację) należy do próbki dodać NaCl (2 krople) – rulonizacja zniknie, aglutynacja pozostanie.

preparat krwi dawka
krew pełna 12-20 ml / kg m.c.
koncentrat czerwonokrwinkowy 6-10 ml / kg m.c.
osocze 6-10 ml / kg m.c.
krioprecypitat 20 ml (1 jedn.) / 10 kg m.c.

Wygodnym przelicznikiem ilości podawania krwi pełnej, jest „Zasada trzech jedynek”

1 ml pełnej krwi na 1 funt (453 g) wagi ciała podnosi hematokryt o 1%, czyli inaczej 2,2 ml krwi/kg masy ciała powoduje wzrost Ht o 1%.

Prędkość podawania preparatów krwi

 

preparat krwi dawka
krew pełna 3-4 ml / kg m.c. / godz.
koncentrat czerwonokrwinkowy 4-6 ml / min.
osocze 4-6 ml / min.
krioprecypitat 4-6 ml / min.

Uniwersalna prędkość podawania preparatów krwi to 1 kropla / 1 sek., co odpowiada prędkości
> 3 ml / min.

KONCENTRAT CZERWONOKRWINKOWY – podawać można zgodnie z tabelą:

 

kg \ Ht 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25
2,5 40 35 30 25 20 15 10 ml
5 80 70 60 50 40 30 20 ml
10 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 jedn.
15 1 1 1 0,75 0,5 0,5 0,5 jedn.
20 1,5 1,5 1 1 0,75 0,5 0,5 jedn.
25 2 2 1,5 1 1 0,75 0,5 jedn.
30 2,5 2 2 1,5 1 1 0,5 jedn.
35 3 2,5 2 1,5 1,5 1 0,75 jedn.
40 3 3 2,5 2 1,5 1 0,75 jedn.
45 3,5 3 2,5 2 2 1,5 1 jedn.
50 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 jedn.
60 5 4 3,5 3 2,5 2 1 jedn.
70 5,5 5 4 3,5 3 2 1,5 jedn.

Kiedy podajemy krew lub preparaty krwiopochodne?

Wskazania Preparaty krwi
Niedokrwistości
Utrata krwi
Hemoliza
1. koncentrat czerwonokrwinkowy
2. krew pełna
Silne krwotoki 1. krew pełna
2. osocze + koncentrat czerwonokrwinkowy
Zatrucia warfaryną 1. osocze
2. krew pełna
Hemofilia A 1. krioprecypitat
2. osocze
3. krew pełna
Hemofilia B 1. osocze
2. krew pełna
Choroba von Willebrandta 1. krioprecypitat
2. osocze
3. krew pełna
Trombocytopenia 1. koncentrat płytek
2. krew pełna – świeża
DIC 1. osocze
2. krew pełna
Hypoproteinemia 1. osocze
2. krew pełna
Podniesienie odporności nowonarodzonych szczeniąt * 1. osocze – per os

*Uodparnianie bierne szczeniąt to podawanie gotowych przeciwciał. Osocze zastępuje siarę matki i wspomaga jej działanie. Podane doustnie zwiększa ilość przeciwciał we krwi; tym samym wzrasta odporność. Osocze podaje się doustnie w pierwszych 2 dobach życia – wtedy białkowe drobiny przeciwciał mogą w niezmienionej formie przeniknąć przez ścianę jelita do krwioobiegu szczenięcia. Dawkowanie: 1,5 ml na 1 kg m. c. Praktycznie podaje się kilka kropli co 2 godziny.

Krew i preparaty krwiopodobne

 • Krew pełna (ang. Fresh Whole Blood – FWB) zawiera ertrocyty, leukocyty, płytki krwi, fibrynogen, czynniki krzepnięcia i białka. Jeżeli krew jest przechowywana w warunkach chłodniczych (2-6°C) to jest ona pozbawiona czynników krzepnięcia oraz płytek krwi. Czas przechowywania – 35 dni.
 • Koncentrat czerwonokrwinkowy (ang. Packed Red Blood Cells – pRBC). Jest to krew o hematokrycie 90%. Po odwirowaniu i oddzieleniu osocza zawiera głównie erytrocyty oraz leukocyty. Przechowywanie tak jak krew pełna.
 • Osocze (ang. Fresh Frosen Plasma – FFP) zawiera czynniki krzepnięcia (II , VII , VIII , IX , X) oraz białka. Czas przechowywania: 5 lat w temp. -30°C
 • Krioprecypitat – frakcja osocza zawierająca czynnik VIII, XII, vWd i fibrynogen. Czas przechowywania – 1 rok w temp. -30°C
krew pełna pies 1 jedn.: 450 ml
1/2 jedn.: 225 ml
koncentrat czerwonokrwinkowy 1 jedn.: 240 ml
1/2 jedn.: 120 ml*
osocze x 1 jedn.: 200 ml
krioprecypitat 1 jedn.: 10-20 ml*

*na zamówienie, czas oczekiwania 24 h

Umów się na wizytę