Artykuły i publikacje

Operacyjne metody leczenia zerwania więzadła krzyżowego przedniego u psów

– ich zastosowanie, wady, zalety oraz najczęstsze komplikacje. Część I

lek. wet. Oliwier Teodorowski, lek. wet. Michał Kiona, lek. wet. Piotr Teodorowski

Streszczenie

Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowego jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w zakładach leczniczych z powodu kulawizny u psów. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie najczęściej spotykanych metod leczniczych, omówienie pokrótce zasady ich działania i wykonania, kwalifikacji pacjenta do zabiegu oraz wad i zalet prezentowanych zabiegów. W tej części omówione zostaną techniki zewnątrztorebkowej stabilizacji stawu kolanowego oraz TPLO. W kolejnej omówione zostaną m.in. TTA, modyfikowane TTA Rapid.

Operacyjne metody leczenia zerwania więzadła krzyżowego przedniego u psów

– ich zastosowanie, wady, zalety oraz najczęstsze komplikacje. Część II

lek. wet. Oliwier Teodorowski, lek. wet. Michał Kiona, lek. wet. Piotr Teodorowski

Streszczenie

Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowego jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w zakładach leczniczych z powodu kulawizny u psów. Cele tego artykułu to: zaprezentowanie najczęściej spotykanych metod leczniczych, omówienie pokrótce zasady ich działania i wykonania oraz kwalifikacji pacjenta do zabiegu oraz wad i zalet prezentowanych zabiegów

Diagnostyka i leczenie chirurgiczne wodogłowia wewnętrznego u psów

– przypadek kliniczny

dr n. wet. Oliwier Teodorowski, lek. wet. Piotr Teodorowski, lek. wet. Michał Kiona

Streszczenie

Wodogłowie jest częstym, wrodzonym lub nabytym zaburzeniem neurologicznym u psów związanym z nadmiernym gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego. Czynniki powstawania wodogłowia są różnorodne i nie zawsze możliwe do ustalenia, choć częstotliwość rozpoznawania tego schorzenia i jego przyczyn wyraźnie wzrosły po wprowadzeniu i popularyzacji rozmaitych technik badania obrazowego – głównie tomografii komputerowej oraz tomografii rezonansu magnetycznego.

Umów się na wizytę