W dniach 17-18 września dr Piotr Teodorowski uczestniczył w szkoleniu: Spinal cord trauma physical therapy and rehabilitation w Warszawie. To kolejny raz, kiedy jeden z naszych specjalistów mógł poszerzyć swoją wiedzą w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji urazów rdzenia kręgowego.