Kolejny raz odbyło się szkolenie dotyczące podnoszenia swoich umiejętności z zakresu ortopedii i traumatologii .

Uczestnicy mieli możliwość na warsztatach samodzielnie wykonywać zabiegi TTA i MIPO z zastosowaniem systemu PAX .