certyfikat ze szkolenia

Doktor Oliwier Teodorowski uczestniczył w szkoleniu: Feline Ortopedics and Traumatology (AOVET) w Davos. Podczas szkolenia poszerzył swoje kwalifikacje w zakresie ortopedii i traumatologii kotów.

 pocztówka z Davos  pocztówka z Davos zima w Davos  szkolenie w Davosszkolenie w Davosszkolenie w Davosszkolenie w Davosszkolenie w Davosszkolenie w Davos