Rehabilitacja weterynaryjna jest aktualnie jedną z najszybciej rozwijających się metod usprawniania zwierząt po zabiegach i urazach.

Pozwala bardzo aktywnie i szybko wracać zwierzętom do zdrowia i prawidłowego funkcjonowania układu ruchu.

HYDROTERAPIA

Jak sama nazwa wskazuje, jest to terapia przy wykorzystaniu wody. Zajęcia odbywają się na tzw. hydrobieżni (bieżni wodnej), w której umieszcza się zwierzę. Taśmę na której znajduje się zwierzę obniża się, tak aby uzyskać odpowiednią do danego schorzenia głębokość wody, a następnie załącza się bieżnię.
Prędkość przesówania się rolki jest także regulowana i wymusza ona ruch zwierzęcia. W celu zwiększenia trudności ćwiczeń można załączyć strumień prądu wodnego napierającego na pierś zwierzęcia. Można także podczas stania zwierzęcia wykonać ćwiczenia czynne w wodzie, które nie powodują nadmiernego obciążenia stawów.
Każde zajęcia w wodzie muszą być poprzedzone masażem lub krótką rozgrzewką zwierzęcia.
Działanie:
 • poprawa wytrzymałości i odporności mięśni na zmęczenie
 • zachęcanie zwierzęcia do obciążania kończyn
 • reedukacja chodu
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach
 • przeciwbólowo przy wykonywaniu ćwiczeń czynnych, zmniejsza masę względną ciała
 • poprawa funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego
 • odchudzająco
 • prawidłowy rozwój stawów
 • przeciwbólowe, rozluźniające mięśnie, ułatwiające rozciąganie mięśni i ścięgien
Wskazania:
 • pooperacyjnie przy zabiegach chirurgicznych w obrębie stawów lub ścięgien
 • bolesne schorzenia stawów
 • zwyrodnienie stawów
 • zapalenie mięśni i ścięgien
 • choroby o podłożu neurologicznych
 • otyłość
 • podeszły wiek
 • zaburzenia chodu
 • mała ruchomość stawów
 • mała odporność i wytrzymałość mięśni na zmęczenie
 • nieobciążanie kończyny / kończyn
 • bóle mięśniowe
 • spięcie mięśni
 • przykurcze ścięgien i mięśni
Przeciwwskazania:
 • niewydolność krążeniowo – oddechowa
 • hipertermia
 • choroby zakaźne i inne mogące przenieść się przez wodę
 • choroby skóry, otwarte rany
 • zapalenia mięśni i stawów w stanie ostrym
 • niestabilne złamania
 • epilepsja
 • nietolerancja wody, agresja

MAGNETOTERAPIA

Oddziaływanie pola magnetycznego powstaje wokół przewodnika z prądem, wytwarzającym prąd zmienny impulsowy o dużej częstotliwości. Manipulując wielkościami tego prądu takimi jak częstotliwość, dawka, kształt impulsu, dostosowuje się go do konkretnych schorzeń, wywołując efekt naprawczy. Zaletą pola magnetycznego jest to, iż można stosować zabiegi przez gips, opatrunki, a metalowe implanty, młody wiek nie stanowią przeciwskazań.
Czas zabiegu ok.30minut.
Działanie:
 • przyśpieszenie zrostu kostnego
 • poprawa krążenia krwi, tworzenie nowych naczyń krwionośnych
 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
 • przeciwobrzękowe
 • relaksacyjne
 • antyspastyczne
Działania uboczne:
 • senność w trakcie lub po zabiegu
 • zaburzenia snu i koncentracji
 • rozdrażnienie
 • dziwne uczucia w okolicy zabiegowej (niebolesne)
Wskazania:
 • złamania kości i trudny zrost kości
 • tworzenie się stawów rzekomych
 • choroby zwyrodnieniowe
 • choroby degeneracyjne ( osteoporosa etc.)
 • naderwania ścięgien i więzadeł
 • urazy stawów
 • zapalenie stawów i procesy reumatoidalne
 • rany i oparzenia
 • problemy krążeniowe
 • obrzęki, krwiaki
Przeciwskazania (dotyczą również właściciela):
 • nowotwór
 • ciąża
 • gruźlica płuc
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • ostre infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze
 • nieregulowana cukrzyca
 • implanty elektroniczn


LASEROTERAPIA

Jest to leczenie pacjenta promieniami elektromagnetycznymi tzw. laserowymi. Laser emituje promieniowanie widzialne oraz niewidzialne. Oba te rodzaje promieniowań wykorzystuje się w leczeniu odpowiednich schorzeń. Wiązka energii dociera na głębokość od powierzchni skóry do 5 cm w głąb tkanek, co daje mam szerokie spektrum oddziaływania na organizm pacjenta.
Czas zabiegu 5 – 15 minut.
Działanie:
 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
 • przeciwobrzękowe – zwiększa odpływ limfy z miejsc zapalnych
 • pobudzanie przemiany materii
 • wpływanie na procesy hormonalne
 • immunologiczne
 • przyśpieszające regenerację uszkodzeń i stanów zapalnych tkanek miękkich
 • przyśpiesza gojenie ran
 • zwiększa unaczynienie , powoduje szybsze formowanie się kostniny
 • produkcja endorfin i prostaglandyn
Wskazania:
 • zwyrodnienie stawów
 • zapalenia stawów, kaletek maziowych, ścięgien
 • pooperacyjnie
 • rany, owrzodzenia, krwiaki, odleżyny
 • zespoły bólowe np. przy dyskopatii
 • zapalenia stawów
 • zapalenia okołostawowe
 • zwyrodnienie stawów
 • ból pochodzenia mięśniowego
 • przyśpieszanie formowania kostniny w złamanych kościach, utrudniony zrost kości
 • zapalenie zatok, ucha, gardła, migdałków, krtani, zębów
 • osłabienie mięśni
 • punkty akupunkturowe
 • punkty spustowe bólu
Przeciwwskazania:
 • nowotwór
 • zagrożenie nowotworem
 • gorączka
 • epilepsja
 • ciąża
 • metalowe implanty na małej głębokości
 • aplikacja do oczu
 • padaczka
 • ogólne wyczerpanie organizmu
 • ostre, uogólnione choroby bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze
 • przyjmowanie leków sterydowych, przeciwzakrzepowych, złota
 • ruja (okolica lędżwiowo – krzyżowa kręgosłupa oraz brzucha)

ULTRADŹWIĘKI

Są to drgania mechaniczne ( fale dźwiękowe) o częstotliwości, która niesłyszalnej dla ludzkiego ucha. Zakres częstotliwości wykorzystywany w celach leczniczych waha się od 1 MHz do 3MHz. Działanie biologiczne ultradźwięków opiera się na mikromasażu, generowaniu ciepła endogennego (wewnętrznego) oraz zwiększonej przepuszczalności błon komórkowych.
Zabieg odbywa się z użyciem substancji przewodzących i sprzęgających głowicę aparatu z ciałem pacjenta (żele) lub w wodzie ( zabiegi na kończynach).
Czas zabiegu ok. 15 – 20minut.
Działanie:
 • przeciwbólowe
 • rozluźniające
 • przeciwzapalne
 • zmniejszenie napięcia mięśniowego
 • rozszerzanie naczyń, poprawa ukrwienia, krążenia krwi i metabolizmu
 • cieplne
 • hamowanie stanów zapalnych
 • wzmaganie przepuszczalności błon komórkowych
 • przyśpieszenie wchłaniania tkankowego
 • angiogeneza – tworzenie się naczyń krwionośnych
Wskazania:
 • patologiczne wapnienie ścięgien, mięśni i innych tkanek
 • sztywność stawów
 • zrosty po przebytych urazach
 • przykurcze mięśniowe
 • ból mięśni, stawów
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • obrzęki
 • podostre i przewlekłe stany zapalne
Przeciwwskazania:
 • nowotwór
 • ciąża
 • urazy w stanie ostrym
 • ostre stany zapalne stawów
 • metalowe implanty
 • okolice serca, głowy, rdzeń kręgowy, jądra, wyniosłości kostne
 • rany
 • niezamknięta strefa wzrostu kości u młodych zwierząt

ELEKTROTERAPIA

Jest to zabieg, w którym wykorzystuje się prąd elektryczny o określonej częstotliwości. Wywołuje on skurcz mięśnia, całej grupy mięśniowej lub pobudzenie nerwowe i informację czuciową. Prądy te złożone są z impulsów o różnym przebiegu i częstotliwości, które można dowolnie regulować.
Czas zabiegu 15 – 30 minut / obieg. Ilość podłączanych obiegów zależnie od schorzeń.
Rodzaje elektroterapii:
 • jonoforeza
 • TENS
 • EMS
 • prąd Traberta
 • prądy diadynamiczne
 • moduowane prądy średniej częstotliwości
 • prądy interferencyjne
 • prądy Kotza ( tzw. rosyjska stymulacja)
Działanie:
 • przeciwbólowe
 • przeciw zanikom mięśniowym, wzrost masy mięśni
 • obudzenie uśpionych mięśni i wymuszenie ich pracy
 • zwiększenie ukrwienia mięśni
 • wzrost odporności mięśni na zmęczenie
 • wzmacnianie stabilizacji stawów
Wskazania: (wszystkie rodzaje prądu)
 • zanik mięśni
 • osłabienie mięśniowe
 • słabe ukrwienie
 • osłabiona odporność mięśni na wysiłek
 • stabilizacja stawów
 • przykurcze mięśniowe
 • ból mięśni, stawów
 • pobudzenie punktów motorycznych
 • jonoforeza
Przeciwwskazania:
 • okolice serca
 • zakrzepy, zakrzepowe zapalenie żył
 • nowotwór
 • okolice zaburzenia czucia
 • metalowe implanty
 • ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich
 • epilepsja
 • ciąża
 • ostre stany zapalne


ZIMNOLECZNICTWO

Lecznicze stosowanie zimna poprzez zimne środki przekazu tj. lód, lodowe okłady. Czas zabiegu: 5-10 minut. Najczęściej łączy się okłady zimne z ciepłymi naprzemiennie.
Działanie:
skurcz naczyń krwionośnych
 • zmniejszenie przepływu krwi
 • zmniejszenie przepuszczalności błon komórkowych
 • zmniejszenie metabolizmu komórkowego
 • zmniejszenie szybkości przewodnictwa nerwowego, czuciowego oraz ruchowego
 • przeciwobrzękowe
 • zmniejszenie skurczu mięśni
Wskazania:
 • ostre stany zapalne
 • urazy, po zabiegach operacyjnych
 • obrzęki i krwiaki
 • ból
 • zwyrodnienie stawów
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • zakończenie ćwiczeń
Przeciwwskazania:
 • nadwrażliwość na zimno
 • osłabienie i wyniszczenie organizmu
 • odmrożenia


CIEPŁOLECZNICTWO

to przekazywanie ciepła do ustroju w celach leczniczych.

Czas zabiegu 5-15 minut.
Działanie:
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • zwiększenie przepływu krwi
 • przyśpieszenie metabolizm komórkowego
 • przyśpieszenie przewodnictwa nerwowego
 • przeciwbólowe
 • rozluźniające
 • zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej, elastyczność torebki stawowej, mięśni
 • zmniejszenie sztywności stawów
Wskazania:
 • zapalenia mięśni i stawów w fazie podostrej i chronicznej
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • bóle mięśni
 • przykurcze mięśniowe
 • sztywność stawów
 • nerwobóle
 • schorzenia degeneracyjne – artroza, spondyloza
 • przed masażem i ćwiczeniami oraz przedwysiłkowo
Przeciwwskazania:
 • miejsca z podwyższoną ciepłotą
 • ostre stany zapalne i pourazowe
 • choroby zakaźne o ostrym przebiegu
 • słaba krzepliwość i skłonność do krwawień
 • nowotwory


ĆWICZENIA CZYNNE

Działanie i wskazania:
 • zapobiegające powikłaniom układu oddechowego i krążęniowego
 • regeneracja mięśni i ich rozbudowanie, wzmocnienie i podniesienie odporności na zmęczenie
 • poprawa ruchomości kręgosłupa oraz ruchomości stawów
 • poprawa propriocepcji, koordynacji, równowagi i kontroli ciała
 • poprawa przewodnictwa nerwowo – mięśniowego
 • zmniejszenie ucisku na wystające części kości i zapobieganie odleżynom
 • poprawa samopoczucia zwierzęcia
 • Przeciwskazania dotyczą poszczególnych rodzajów ćwiczeń
Rodzaje ćwiczeń czynnych:
 • ćwiczenia we wspomaganej pozycji stojącej
 • ćwiczenia na piłkach (dla mięśni grzbietu, kończyn przednich oraz kończyn tylnych osobne programy)
 • ćwiczenia równoważne
 • manualne obciążanie jednej kończyny w pozycji stojącej
 • ćwiczenia „tańca”
 • ćwiczenia „taczki”
 • ćwiczenia ósemki
 • ćwiczenia siad – wstań, leżeć – wstań
 • chodzenia między słupkami Cavalettiego
 • chodzenie po wzniesieniach
 • chodzenie po bieżni ruchomej
 • tunele
 • ciągnięcie lub noszenie ciężarów


ĆWICZENIA BIERNE I STRETCHING

Działanie:
 • ograniczenie przykurczów stawowych
 • odżywienie chrząstki stawowej
 • redukujące przykurcze mięśniowe i zrosty
 • poprawiające elastyczność i sprężystość mięśni
 • zapobiega skurczom, naciągnięciom i innym urazom mięśni
 • stymulujące receptorów mięśniowych, torebkowych, ścięgnowych i więzadłowych
 • stymulujące krążenie krwi i limfy
Wskazania:
 • tworzenie sie zrostów po urazach
 • artroza
 • przykurcze mięśniowe
 • bóle powysiłkowe
Przeciwskazania:
 • niestabilne złamania
 • ostry ból stawów i mięśni
 • naciągnięcie, naderwanie lub zerwanie mięśnia lub ścięgna


MASAŻ

Z j.arabskiego „mass” zn. uciskać. Jest to oddziaływanie na tk.miękkie organizmu za pomocą bodźca mechanicznego. Jest to jedna z najstarszych metod rehabilitacji i relaksacji stosowanych u ludzi, a jednocześnie cały czas udoskonalana.Dzięki swemu efektowi , masaż zyskuje coraz to więcej zwolenników oraz jest wykorzystywany w wielu dziedzinach medycyny oraz, w ostatnich latach, w weterynarii.Masaż jest bardzo lubiany przez zwierzęta, pomaga zmniejszyć ich cierpienie, niepokój oraz dyskomfort.
Naukowo udowodniono iż głaskanie młodych zwierząt zmniejsza ich reakcje na stres, zwiększa rozwój kory i istoty podkorowej mózgu. W późniejszym wieku zwierzęta takie uczą się szybciej, posiadają lepiej rozwinięty układ nerwowy oraz większą odporność.
Działanie:
 • zwiększa lub zmniejsza napięcie mięśniowe, rozciąga tkanki, utrzymuje elastyczność struktur
 • uruchamia i zmiękcza zrosty, zmniejsza przykurcze
 • odprowadza obrzęki, pobudza odpływ żylny i limfatyczny, usuwa chemiczne substancje drażniące
 • zwiększa wymianę gazową i wysycenie krwi tlenem
 • pobudza przemianę materii
 • stymuluje układ moczowy
 • stymuluje ukł. immunologiczny
 • odżywia kości i stawy
 • redukuje wydzielanie hormonów stresu
 • stymuluje propriocepcję, wywołuje odruchy mięśniowe i ścięgnowe
 • podwyższa próg bólowy, uśmierza ból
 • poprawia samopoczucie – produkcja endorfin
 • relaksacyjne lub pobudzające i rozgrzewające
Rodzaje masażu:
 • całościowy lub poszczególnych odcinków
 • poprzeczny głęboki
 • funkcyjny
 • relaksacyjny
 • sportowy
 • leczniczy w przypadku obrzęków lub Tigger point’ów
Wskazania:
 • choroby układu mięśniowo – szkieletowego
 • przed lub po zabiegach operacyjnych
 • wstępnie przed ćwiczeniami lub po ćwiczeniach
 • zaburzenia równowagi i koordynacji
 • w przypadku unieruchomienia lub niemożności ruchowej
 • blizny tkanek miękkich
 • obrzęki
 • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe
 • stres
 • punkty spustowe bólu
Przeciwskazania:
 • podwyższone temperatura ciała
 • uszkodzenia ciągłości i choroby skóry
 • wewnętrzne krwawienia, skłonność do krwawień
 • zerwanie mięśnia
 • okres ostry po przebytym urazie
 • choroby ukł. nerwowego, nadmierna nerwowość pacjenta, agresja
 • przeczulica
 • ostre stany zapalne stawów
 • nowotwory
 • choroby zakaźne
 • choroby wirusowe