Regulamin dyżurów

Dyżur w przypadku zagrożenia zdrowia i życia zwierząt

Kliniki Teodorowscy w Mikołowie poza standardowymi godzinami pracy

 1. Wizyta dyżurna wykonywana jest w Klinice Teodorowscy przy ulicy Żwirki i Wigury 5 w Mikołowie codziennie:
  • od poniedziałku do piątku od godziny 20:00 – 8:00;
  • w soboty od godziny 15:00 do 10:00 w niedzielę;
  • w niedzielę i święta od godziny 13:00 do 8:00 w poniedziałek.
 2. Wizyta dyżurna – zaliczana jest do niej każda usługa wykonywana w godzinach wyszczególnionych powyżej i naliczana jest wraz z rozpoczęciem jej świadczenia w klinice zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Właściciel powinien na wizytę dostarczyć dokumentację medyczną z innych zakładów leczniczych dla zwierząt, wraz z wynikami badań, jeżeli pacjent był lub jest w trakcie leczenia. 
 4. Klinika obejmuje opieką również zwierzęta poszkodowane w zdarzeniach drogowych, dlatego Lekarz w trakcie dyżuru może zostać wezwany do zdarzenia poza Kliniką. W związku z powyższym prosimy właścicieli zwierząt o cierpliwość w sytuacji, gdy lekarz dyżurujący wykonuje usługę poza Kliniką.
 5. Podczas wizyty dyżurnej mają Państwo dostęp do profesjonalnego zespołu internistyczno-chirurgicznego i mogą Państwo wykonać na miejscu wszystkie procedury, które są niezbędne do ratowania Państwa podopiecznego.
 6. Prosimy pamiętać, że wizyta dyżurna sprawowana jest w celu zapewnienia zdrowia i życia Państwa zwierząt, dlatego sytuacje stresowe nie powinny usprawiedliwiać zachowań, które naruszają dobro osobiste pracowników Kliniki. W przypadku nie zachowania norm kultury osobistej lub agresywnego zachowania, lekarz dyżurny ma prawo odmówić wykonania usługi oraz wezwać ochronę lub policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych klientów Kliniki.
 7. Prosimy pamiętać, że budynek Kliniki jest objęty stałym monitoringiem kamer, ze względu na bezpieczeństwo pracowników oraz zwierząt i ich opiekunów.