Niektóre wskazania do badania radiologicznego klatki piersiowej:

  • duszność (powodowana np. chorobami płuc/niedrożnością dróg oddechowych/przełyku/chorobami śródpiersia itp.) kaszel (wywołany np. chorobami oskrzeli/płuc/serca itp.)
  • urazy klatki piersiowej (krwotoki/stłuczenia/złamania/obrzęki)
  • nowotwory (zmiany pierwotne/przerzutowe)
  • cofanie się pokarmu (regurgitacja wywoływana np. rozszerzeniem przełyku/obecnością ciała obcego/ anomaliami pierścienia naczyniowego)
  • choroby naczyniowo-sercowe