Czyli Osocze Bogatopłytkowe jest to preparat przygotowywany z pełnej krwi pacjenta, Terapia PRP wykorzystuje autologiczny koncentrat płytek krwi w niewielkiej objetości osocza.

Krwinki płytkowe uwalniają siedem podstawowych czynników wzrostu odpowiedzialnych za procesy gojenia. PRP coraz powszechniej używa się do stymulacji gojenia tkanek. W ortopedii są one stosowane do przyspieszenia zrostu kostnego i gojenia tkanek miękkich, takich jak mięsnie, ścięgna lub trudno gojące się rany (np. odleżyny). W warunkach opera¬cyjnych stosuje się czynniki wzrostu jako działanie wspomagają¬ce w leczeniu chirurgicznym. W warunkach ambulatoryjnych PRP możemy wykorzystać z powodzeniem w leczeniu stawowych zmian zwyrodnieniowych

W zależności od wskazań i ustaleń z lekarzem prowadzącym laboratorium przygotowuje następujące rodzaje PRP:

PRP do terapii dostawowej i dościęgnowej czyli :

  • PRP ubogoleukocytarne nieaktywowane
  • PRP ubogoleukocytarne aktywowane
  • PRP do zastosowań w chirurgii, w przyśpieszeniu procesu gojenia ran :
  • PRP bogatoleukocytarne nieaktywowane
  • PRP bogatoleukocytarne aktywowane

Powyższe preparaty są AUTOLOGICZNE – przygotowywane z krwi pacjenta.

Koncentrację komórek oraz objętości dawek terapeutycznych są każdorazowo ustalane z lekarzem prowadzącym.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKomórki macierzyste
Następny artykułLaboratorium