W przypadku królików hodowlanych szczepienia (tak jak w przypadku królików domowych) należy rozpocząć w wieku 4-6 tygodni;

na fermach wolnych od choró,b gdzie ryzyko jest minimalne, można szczepić w wieku 3-3,5 miesiąca; dawki przypominające podaje się co 6 miesięcy- na myxomatozię i co 12 miesięcy na pomór królików, czyli chorobę krwotoczna królików.

U królików przebywających w większych skupiskach – hodowle, króliki wystawowe – należy wykonać dodatkowe szczepienie przeciwko bakterii Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica powodującej wraz z bakteriami wikłającymi katar królików, czyli pasteurellozę. Choroba ta stanowi około 56% wszystkich chorób występujących na fermach. Szczepienie to nie daje pełnej ochrony przed zarażeniem, ale zaszczepiony królik przechodzi łagodniej ewentualną chorobę.

Cykl szczepień u późniejszych reproduktorów należy rozpocząć w wieku 6-8 tygodni, dawkę przypominającą należy podać po 21 dniach, a następnie co 4-6 miesięcy. U królików przeznaczonych na tucz szczepionkę podaje się po odsadzeniu.