Króliki pomimo tego, że w naszych domach przeważnie mają ograniczony kontakt z innymi przedstawicielami swojego gatunku, są narażone na wystąpienie takich chorób jak: myksomatoza, pomór królików, katar królików czyli pasteurelloza.

Dwie pierwsze choroby wirusowe mogą być przenoszone przez kontakt bezpośredni z wydzielinami zarażonego królika lub przez wektory takie jak: komary, pchły roztocza itp. Dlatego należy szczepić nawet te króliki, które są trzymane tylko i wyłącznie w domach.

Pierwsze szczepienie wykonuje się w wieku 4-6 tygodni na myxomatozę i pomór królików; szczepienie powtarza się po 4 tygodniach. Dawki przypominające podaje się co 6 miesięcy(szczepionki rekombinowane) lub co 6 miesięcy na myxomatozę i co 12 miesięcy na pomór królików(w przypadku osobnych szczepionek): luty-kwiecień, wrzesień-październik, czyli przed okresami o zwiększonym prawdopodobieństwie zachorowania.

U królików warto przynajmniej raz do roku zbadać kał na pasożyty wewnętrzne.