W przewlekłych chorobach jamy nosowej.

Nierozpoznane lub rozpoznane niecałkowicie jednostki chorobowe jamy nosowej
psów i kotów mogą być frustrujące zarówno dla lekarza weterynarii, jak i właściciela
zwierzęcia. Właściwe postępowanie, oparte na coraz powszechniejszych dodatkowych
metodach diagnostycznych, jak badanie endoskopowe czy tomografi
a komputerowa, zdecydowanie ułatwia postawienie prawidłowego, ostatecznego
rozpoznania.

 

Pełny artykuł w formacie pdf poniżej.

Postępowanie diagnostyczne