Schematy postępowania rehabilitacyjnego

  • zapobieganie powikłaniom oddechowym, krążeniowym oraz odleżynom
  •  masaż
  • ćwiczenia bierne
  • ćwiczenia czynne, pionizacja
  •  magnetoterapia
  • laseroterapia
  • hydroterapia