Zastosowanie komórek macierzystych przynosi bardzo dobre efekty w leczeniu wielu rodzajów schorzeń narządów ruchu u psów i kotów.

Wg statystyk u ponad 80% pacjentów zaobserwowano poprawę komfortu i jakości życia, w takich przypadkach jak zwyrodnienia stawów i dysplazje. Komórki macierzyste możemy wykorzystywać również w terapii narządów miąższowych (nerki, wątroba)

Komórki macierzyste posiadają zdolność do bardzo dużej liczby podziałów oraz różnicowania się do innych typów komórek. Przyjmując kryterium funkcjonalności i zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej najczęściej wykorzystujemy mezenchymalne komórki macierzyste izolowane ze sznura pępowinowego i z tkanki tłuszczowej. Znajdują one zastosowanie głównie w ortopedii, jak również w leczeniu schorzeń narządów miąższowych ( wątroba i nerki ).

Są one łatwo dostępne ( tkanka tłuszczowa), lub są traktowane jako odpad medyczny (sznur pępowinowy).

Autologiczne, czyli własne komórki macierzyste pacjenta, podawane są bezpośrednio w zapaleniach i urazach ścięgien i więzadeł, zwyrodnieniach stawów oraz złamaniach lub systemowo do krwiobiegu np.: w dysfunkcjach wątroby i nerek oraz chorobach autoimmunologicznych.

Mogą różnicować się w wiele rodzajów tkanek, stymulując regenerację i naprawę uszkodzonego organu.

Komórki “komunikują się” z komórkami swojego lokalnego środowiska w ramach instrumentów parakrynalnych i autokrynalnych, tworząc optymalne środowisko naturalnego gojenia.

Regeneracyjne funkcje komórki to:

  • zdolność migracji i zagnieżdżenia w miejsca urazu lub choroby
  • funkcje przeciwzapalne
  • wsparcie troficzno-wydzielnicze bioaktywnych cytokin i czynników wzrostu
  • współtworzenie naczyń krwionośnych
  • funkcje antyapoptotyczne (blokowanie programowej śmierci komórki)