Dzięki MRI można dokładnie zbadać strukturę mózgu i jego uszkodzenia, takie jak: guzy, demielinizację, krwawienia, uszkodzenia nerwów, obrzęki oraz tętniaki.

Dzięki tej metodzie możemy zlokalizować zmiany w oczach i nerwach wzrokowych, a także uszach wraz z nerwami słuchowymi.