Nasz zespół

Nasz zespół

Lekarz Weterynarii Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie w 1974 roku. W roku 2001 ukończył studia specjalizacyjne epizootiologii i administracji weterynaryjnej i uzyskał tytuł specjalisty epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Opiekuje się stadem zarodowym w hodowli Głuszca beskidzkiego w nadleśnictwie Wisła. Jego hobby to jazda na rowerze i...
Lekarz Weterynarii Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie w 1999 roku. Aktualnie jest kierownikiem Kliniki Weterynaryjnej w Mikołowie. W roku 2004 ukończył studia specjalizacyjne z chorób psów i kotów i uzyskał tytuł specjalisty chorób psów i kotów, a w roku 2007 ukończył studia specjalizacyjne z chirurgii...
Piotr Teodorowski Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie gdzie w roku 2005 uzyskał tytuł lekarza weterynarii. W roku 2010 ukończył studia specjalizacyjne z rozrodu psów i kotów i uzyskał tytuł specjalisty rozrodu psów i kotów. Jest także specjalistą chirurgii oraz radiologii weterynaryjnej. Jest kierownikiem Przychodni i Szpitala Weterynaryjnego...
Klinika dla zwierząt

Klinika dla zwierząt