Dla lekarzy

Dla lekarzy

Grupy Krwi

Badanie grupy krwi psów U psów wyróżnia się grupy krwi uwzględniając występujące na krwinkach czerwonych, erytrocytarne antygeny powierzchniowe (DEA - dog erytrocit antigen). W związku...

Próba Krzyżowa

1. Pobrać 2 ml krwi biorcy na EDTA 2. Próbkę krwi dawcy i biorcy odwirować i odciągnąć surowicę do osobnych probówek 3. Krwinki dawcy i biorcy...

Kalkulator Przetoczeniowy

preparat krwi dawka krew pełna 12-20 ml / kg m.c. koncentrat czerwonokrwinkowy 6-10 ml / kg m.c. osocze 6-10 ml / kg m.c. krioprecypitat 20 ml (1 jedn.) / 10 kg m.c. Wygodnym przelicznikiem...

Zastosowanie

Kiedy podajemy krew lub preparaty krwiopochodne? Wskazania Preparaty krwi Niedokrwistości Utrata krwi Hemoliza 1. koncentrat czerwonokrwinkowy 2. krew pełna Silne krwotoki 1. krew pełna 2. osocze + koncentrat czerwonokrwinkowy Zatrucia warfaryną 1. osocze 2. krew pełna Hemofilia A 1....

Charakterystyka preparatów

Krew i preparaty krwiopodobne Krew pełna (ang. Fresh Whole Blood - FWB) zawiera ertrocyty, leukocyty, płytki krwi, fibrynogen, czynniki krzepnięcia i białka. Jeżeli krew jest przechowywana...
Klinika dla zwierząt

Klinika dla zwierząt