Aktualności

Aktualności

Szkolenie Davos

certyfikat ze szkolenia
Doktor Oliwier Teodorowski uczestniczył w szkoleniu: Feline Ortopedics and Traumatology (AOVET) w Davos. Podczas szkolenia poszerzył swoje kwalifikacje w zakresie ortopedii i traumatologii kotów.       

Konferencja Warszawa

dyplom z konferencji
W dniu 17 listopada 2018 roku doktor Oliwier Teodorowski uczestniczył w konferencji: "Leczenie chirurgiczne i diagnostyka uszkodzeń więzadeł oraz ścięgien w obrębie stawu ramiennego,...

Szkolenie Warszawa

certyfikat
W dniach pomiędzy 2 a 4 kwietnia 2018 roku doktor Oliwier Teodorowski uczestniczył w kursie dotyczącym złamań występujących u małych zwierząt. Wydarzanie odbyło się...

Szkolenie Katowice

Zaświadczenie
Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku doktor Oliwier Teodorowski uczestniczył w szkoleniu "Sposoby leczenia deformacji kątowych kończyn". Wydarzenie zostało zorganizowane przez RECON CONSULTING...

Szkolenie Belgia

Na początku roku 2018 dr Oliwier Teodorowski razem z lek. wet.  Piotrem Teodorowskim  uczestniczyli w  kursie  artroskopii weterynaryjnej drugiego stopnia  na Uniwersytecie w Gent...

Szkolenie USG

W dniu 26 listopada 2017r. w naszej Klinice odbyło się intensywne szkolenie z technik ultrasonografii. Szkolenie prowadzone było przez doktora Jana Lorenca z Wrocławia....

VI Konferencja Chirurgiczno-Rehabilitacyjna w Falentach

W dniach 5 - 9  października 2017 roku lekarz naszej kliniki, dr Oliwier Teodorowski uczestniczył w konferencji lekarzy weterynarii – VI Konferencja Chirurgiczno – Rehabilitacyjna...

Szkolenie Cremona

W dniach 15 -19  maja 2017 roku lekarz naszej kliniki, dr Oliwier Teodorowski uczestniczył w kursie z zakresu ortopedii. Kurs ten odbył się w Cremonie we Włoszech...

Szkolenie Wiedeń

W dniach 1-5 lutego 2016 roku lekarz naszej kliniki, dr Oliwier Teodorowski, uczestniczył w kursie z zakresu ortopedii. Kurs ten odbył się w Wiedniu jako część programu...

Szkolenie Hannovet

szkolenie
W dniach 16-17 maja 2015 roku dr Oliwier Teodorowski i dr Piotr Teodorowski uczestniczyli w szkoleniu: Total-Hip-Replacement cementless and cemented implantion (innoplant).
Klinika dla zwierząt

Klinika dla zwierząt