Przebieg pobrania krwi

Pobranie krwi u psów odbywa się w obecności właścicieli. Pies umieszczany jest na specjalnym stole. Z pomocą właścicieli oraz pomocy medycznej unieruchamia się pacjenta. Następnie lekarz weterynarii zakłada psu stazę, goli sierść nad żyłą szyjną, dezynfekuje miejsce i wkłuwa się do żyły za pomocą specjalnej igły połączonej przez wężyk z workiem. Po pobraniu odpowiedniej ilości krwi należy jeszcze przez chwilę – aż do momentu w którym ustanie krwawienie z miejsca wkłucia – przytrzymać dawcę.

W przypadku kotów pobieranie krwi odbywa się jedynie w obecności lekarza i pomocy medycznej. Pacjent przed pobraniem zostaje poddany sedacji. Procedura samego pobrania przebiega podobnie jak u psów. Po całkowitym wybudzeniu dawcy zostaje on oddany w ręce właściciela.